Geachte relatie,

Dank voor uw steun en de toestemming uw naam te plaatsen onder de advertentie “Schors Demmink en start onderzoek onmiddellijk”, die afgelopen vrijdag 19 oktober jl. is gepubliceerd in het landelijke dagblad Trouw.

Het aantal reacties heeft mijn verwachtingen ver overtroffen. Al enkele uren na mijn oproep waren er meer steunbetuigingen dan er in de advertentie pasten. Daardoor hebben wij niet alle namen kunnen verwerken, maar de oproep is mede door uw medewerking krachtig en overtuigend.

Bijgaand zend ik u een kopie van de advertentie die is geplaatst, voor het geval u zelf de Trouw niet leest. Het zou fantastisch zijn als u ook nog bereid bent de petitie te tekenen op petities.nl, waarnaar in de advertentie een verwijzing is opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Drs. J. Poot, oprichter Chipshol en Eurowoningen
De Demmink Doofpot