Jan HoekemaMarleen Barth

Mega- Graai echtpaar Marleen Bart en Jan Hoekema runnen ‘Wassenaarse Gemeentelijke Paren-Club’ en dreigen er maar op los.

AMSTERDAM-NOIR- Belangenverstelling puur sang.
Waarom heeft Pechtold het op Miljonair socialist  Marleen Barthgemunt? Misschien omdat zij als ‘socialist’ goed is voor een Mega- inkomen waar ze zelfs bij de ‘misdaadgroep VVD ‘ en de Volksonderwereld paars van jaloersheid naar kijken?

Door Max van Weezel en bewerkt door de waarheid commissie.
Opmerkelijk momentje tijdens het debat-gebral over het Herfst Roof de Arme akkoord en laat de banken hun zakken vullen dat de fractieleiders in de Tweede Kamer-Kroeg dinsdag voerden: tot twee keer toe haalde Alexander Pechtold van D66 keihard uit naar socialist en Miljonair Marleen Barth, aanvoerster van de sociaaldemocraten in de senaat en voorzitter van GGZ ( Zorg-Maffia) en Ega van een “Dikke Deur Burgemeester” Jan Hoekema.

Belangenverstrengeling. De  senator Controleur Barth controleert zich zelf de Voorzitter GGZ.
JanHoekema MarleenBarth
Drie vette inkomsten en dat voor een socialist  in een tijd van ‘Jan met de Pet crisis’.   Begrijpelijk trouwens dat er nooit een rover, zakkenvuller, afperser of verkrachter in de Zorg-Maffia de Volks Bak in verdwijnt met zijn Baas Godfather Miljonair Barth in de Senaat. Wie is hier nu eigenlijk Maf?
Als Voorzitter-Godfather van de werkgevers in de geestelijke Maffia-gezondheidszorg, alwaar roof, afpersen en verkrachting aan de orde van de dag zijn was de deeltijdpolitica in gejuich uitgebroken over het Herfstakkoord.

‘Zojuist werd in een persconferentie van VVD-leider Snake” Rutte en PvdA-fractievoorzitter Samsom bekend dat de eenzijdige eigen bijdrage voor de geestelijke  Maffia-gezondheidszorg vanaf 2013 van de baan is. Dit is uiteraard heel goed nieuws en maakt duidelijk dat de krachtige, duidelijke en eensgezinde lobby vanuit de ggz- Maffia-sector en een aantal belangrijke stakeholders geslaagd is,’ lieten de werkgevers- Elite-gangsters in de zorg maandag 1 oktober meteen weten. Ook via LinkedIn en Twitter.
In de Volkskrant voegde voorzitter-Godfather van GGZ Nederland Barth daaraan toe: ‘Dit is in één woord fantastisch. Die eigen bijdrage was onrechtmatig.’

Tijdens het fractieleidersdebat beklaagde Pechtold zich over drie dubbele Mega Graai-pet die ze droeg. Misschien kon ze er in haar hoedanigheid van PvdA-senator voor zorgen dat het gat dat nu in de begroting was geslagen werd gedicht, sprak hij haar vermanend toe. Een pikante opmerking want Pechtold wist best dat  Godfather van de ‘Zorg- Maffia’  Marleen Barth nog een derde hoedanigheid kent: ze is de echtgenote van de burgemeester van Wassenaar,  “Dikke Deur Jan Hoekema”. Oud-D66-Kamerlid en nog steeds prominent partijgenoot van Pechtold.

Om commentaar gevraagd laat de senator, die mogelijk in aanmerking komt voor een post in het nieuwe VVD/PvdA-kabinet, weten dat ze geen flauw idee heeft waarom de D66-leider het juist op haar had gemunt: ‘Misschien omdat ik Miljonair , Godfather van de Zorg-Maffia, vrouw en blond ben. Ik ben opgehouden me te verdiepen in de krochten van het mannelijke ego en vul gewoon extreem mijn zakken met de pen en de wet in de hand en daar kunnen al die Volks-gangsters a la Holleeder nog wat van leren.’ Wanneer mag deze  Voorzitter–Godfather-socialist- Miljonair Marleen Barth  komen optreden in ‘College Tour’ bij de laffe grachengordel Drol Twan Huys.

Opmerking:
Wij hebben als goed en integer Volksnieuws uit Amsterdam de PVDA, D-66, Marleen Barth, Jan Hoekema en de GGZ om commentaar gevaagd. Zij beriepen zich allemaal op hun zwijgrecht.

Noot:
“Bedreiging in seks en zuip-rel met Tonnen aan afkoopsom voor VVD-Gangster Wethouder met grote LUL. (3)”