“VVD-er Fred ‘Big Head’ Teeven en zijn pulp media Hoer John van den Heuvel weet van niets.”

(Door: Mirjam van Putten  en bewerkt door de waarheids commissie.)

Amsterdam-Noir- Top- Elite-Criminele organisaties met de bekende corrupte politici breiden hun handel uit van drugs naar hout. De illegale houtkap is namelijk een aantrekkelijk en betrekkelijk veilig alternatief voor de riskante drugshandel. Er valt veel geld te verdienen en er zijn weinig risico’s. In de afgelopen tien jaar is 90 procent van de illegale houtkap toe te schrijven aan de georganiseerde misdaad, die boven de wet staat.  VVD-er Fred ‘Big Head’ Teeven en zijn pulp-media Hoer John van den Heuvel van het open riool RTL Boulevard weten uiteraard in gevallen van Elite-gangsters van niets.  Die leiden de boel af met Kruimel criminaliteit a La de Vuile onderbroek van Badr Hari.

De Top-Elite- criminele organisaties hebben zo’n 30 procent van de wereldwijde houthandel in handen, maar dat is het SBS-OM tot heden helemaal niet opgevallen (kuch). Dat blijkt uit de studie van het Verenigde Naties Milieu Programma. ‘Toezichthouders dachten jarenlang dat de illegale kap aan het afnemen was, maar ze zochten op de verkeerde plekken’, stelt Christian Nelleman, auteur van de studie tegen NewScientist.

‘Import- en exportgegevens laten niet het hele plaatje zien’, zegt Nelleman. De illegale kap is juist toegenomen.  De Top Elite-Criminele organisaties zijn in de afgelopen vijf jaar gewoon gehaaider in het verhullen van hun activiteiten en omkopen van de politici.

Politici hebben een Mega corrupte regenwoud balk in hun oog.
Afleidingsmethodes die veelvuldig toegepast worden, zijn onder andere: het vervalsen van vergunningen, het hacken van overheidsdatabases, omkoping van politici, het vervalsen van de afkomst van het hout en gewoonweg het illegale hout verbergen tussen legaal hout tijdens het transport.

Het verbergen van het hout tussen legale ladingen noemen de onderzoekers ook wel ‘ hout witwassen’. Het hout wordt bijvoorbeeld witgewassen door het langs officiële plantages te sluizen.

Weinig risico’s voor de Elite-gangsters.
Internationale bendes die in de houtbusiness zitten, hebben veel middelen en expertise tot hun beschikking. De houthandel is voor hen attractief omdat er én veel geld te verdienen is én er weinig risico’s aan kleven. Het wordt geschat dat er jaarlijks tussen de 30 en 100 miljard dollar omgezet wordt in de illegale houtindustrie en dat is toch wel van een geheel andere orde dan de schlemielige 17 miljoen die Holleeder zou hebben verdient volgens justitie.

‘Waar we vooral door geschokt zijn, zijn de grote aantallen hout die gewoon niet te traceren zijn’, stelt Nelleman. Indonesië exporteerde in 2008 bijvoorbeeld 18,6 miljoen meer kubieke meter hout dan in het jaar 2000. Dit hout zou van legale plantages afkomstig zijn. Maar nadat deze plantages onderzocht werden, bleken de meeste nep te zijn. Die laatste constatering had verder voor niemand enige gevolgen. Niemand ging daarvoor de bak in.

Regenwoudgebieden waar het meeste hout gekapt wordt, liggen in de Amazone, Centraal-Afrika en Zuidoost-Azië. In Borneo zijn grote delen van het tropisch regenwoud inmiddels weggevaagd.

Handhaving is een Farce voor de Elite-gangsters.
Het lijkt bijna onmogelijk om zo’n grootschalige handel te controleren. In het verleden is er getracht om de houthandel te reguleren aan de hand van verschillende certificaties om eerlijke handel te promoten (zoals FSC). Deze certificaties werken pas in samenwerking met handhaving. Interpol is daarom een programma gestart voor de handhaving van de kapregels (LEAF).

Internationaal zullen corrupte politiekorpsen en veiligheidsdiensten samenwerken om het illegale kappen van regenwouden tegen te gaan. Hierbij zal er vooral aandacht besteed worden aan het opsporen en arresteren van de leiders en de maffiaorganisaties waar ze aan verbonden zijn. M.a.w. er is geen kruit tegen opgewassen en eerdaags zijn al die bossen dus gejat.

Aanbevelingen die nooit zullen worden uitgevoerd.
De onderzoekers formuleren een aantal aanbevelingen om de illegale houtkap terug te dringen. Met name de handhaving van de wetten moet beter uitgevoerd worden. Ook moet er een lijst komen met verdachte gebieden en bedrijven.

De (illegale) ontbossing is verantwoordelijk voor 17 procent van wereldwijde koolstofdioxide uitstoot. Dit is anderhalf keer zo veel als de uitstoot van auto’s, treinen en schepen bij elkaar.