( van onze corrupte justitie redactie)

VVD- en zijn pulp-media houdt Mega-Schandaal -misdaad in hun eigen gelederen stil tot na de verkiezingen.

Wanneer zal dit VVD-schandaal tot op bodem worden onderzocht. Deze vorm van VVD-corruptie schreeuwt om een parlementair onderzoek.

Amsterdam-Noir- De gerenomeerde VVD-er Advocaat-generaal Matthieu van Straaten, die in het ressort Amsterdam belast was met fraudeonderzoeken van niet VVD-leden, is geschorst omdat hij zelf verdacht wordt van fiscale fraude. De aanklager en prominente VVD’er werd in april op non-actief gesteld en kan zich voegen bij de eindeloze soap de ‘Kleine VVD-gangsters’. Waarom uitgerekent deze VVD-er wel wordt vervolgd en de rest nooit is voor als nog niet duidelijk. Wellicht heeft deze kleine VVD- smeerpoets op de verkeerde Elite-gangster tenen gestaan.

Bij Van Sint Truiden is huiszoeking gedaan in het kader van een langdurig onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst tegen hem.Klasse-Justitie heeft het onderzoek tegen Van Sint Truiden tot deze week geheim weten te houden “omdat de zaak te pijnlijk is”, zegt een hooggeplaatste VVD- opsporingsambtenaar. Volgens een beroeps-leugenaar woordvoerder de heer Erwin Schievink (ook al weer een VVD-er)  van het VVD- college van procureurs-generaal is aan de schorsing al een half jaar lang geen ruchtbaarheid gegeven omdat “het gaat om een verdenking in de privésfeer en een van onze VVD partij leden”. Hij wil niets zeggen over de inhoud van de verdenkingen. Ook opmerkelijk dat de VVD-er Fred ‘Big Head’ Teeven al die tijd heeft gezwegen, aangezien die bij Volkse criminaliteit voordat het kruit is opgetrokken al zijn sensatie-pulp-mening van de daken schreeuwt in het Grootleugen VVD-blad De Telegraaf. Nou ja wij stellen vast dat als justitie echt wil er dus wel degelijk iets geheim kan worden gehouden. Gek dat het Klasse- justitie nooit lukt in zaken  van Volkse- aard als die van bijv. de ‘Vuile Onderbroek van Badr Hari’ Nee voor deze ‘VVD- Heren’  geen Billboard-Schandpaal:
“Fred Teeven: ‘Publieke schandpaal voor Volkskruimel criminelen werkt bevorderend voor het ondrukken van het ‘Klootjesvolk’.”
Aangetrokken vanwege zijn specifieke belangstelling fraudezaken en zijn partijdigheid als VVD-er.
Fraudeur – VVD-er Matthieu van Sint Truiden zat van 2003 tot 2010 in de landelijke partijcommissie politie en Klasse justitie van de VVD-misdaadgroep. De laatste jaren was hij voorzitter van de raad, waarin prominente partijleden a La de kleine VVD-gangsters de VVD-Kamerleden adviseren over wetsvoorstellen en ervoor zorgen dat de parlementariërs voeling houden met de ‘justitiële werkvloer’. En zie het walgelijke resultaat bij types als Fred ‘Big Head’ Teeven.

De verdachte werd drie jaar geleden vanuit de advocatuur aangetrokken door het OM. Leo de Wit, toen hoofdofficier van Klasse  justitie van Amsterdam en eveneens lid van de VVD-adviesraad, was nadrukkelijk bij zijn selectie betrokken. Een andere bij de sollicitatieprocedure betrokken magistraat zegt:“Van Sint Truiden werd aangetrokken vanwege zijn specifieke belangstelling voor gecompliceerde fraudezaken.”

Verdachte Van Sint Truiden: er is niets aan de hand. Ik heb niets anders gedaan dan wat alle VVD-ers doen bij justitie, namelijk stelen met de pen en de wet in de hand.

Van Sint Truiden werkte eerder als advocaat bij de kantoren van Nauta en Lovells. In 2010 ging hij aan de slag bij het ressortsparket in Amsterdam. Sinds 2010 werkte Van Sint Truiden ook een dag in de week als advocaat/adviseur de firma De Haan advocaten & notarissen. Eind 2011 heeft hij zijn werk voor dit kantoor beëindigd “omdat hij steeds meer voor het SBS- OM aan de slag ging”, zegt een woordvoerder van het advocatenkantoor. Het is onduidelijk of die werkzaamheden van een advocaat-generaal en advocaat konden samengaan. Een opsporingsambtenaar zegt:
“De screening van deze man is bij het  SBS-OM in ieder geval helemaal misgegaan.”

Verdachte Van Sint Truiden zegt dat er “niets aan de hand” is. Hij denkt dat er mogelijk sprake is “van een hetze van binnenuit hetSBS- OM tegen mij”. Hij spreekt van een “wildwestverhaal”:

“Er is geen eurocent in oplichting gaan zitten.”

De advocaat van Van Sint Truiden, Bart Damen, zegt dat zijn cliënt niet begrijpt wat hem precies wordt verweten. Damen:“Het gaat om een geschil over inkomstenbelasting in de jaren 2008 en 2009.” Hij zegt niet te snappen waarom het onderzoek zo lang duurt.

Eerder verschenen in deze rubriek:

“Banken voor 600 miljoen beroofd en Fred Teeven aka ‘Big Head’ zwijgt”

“Fred Teeven: ‘Publieke schandpaal voor Volkskruimel criminelen werkt bevorderend voor het ondrukken van het ‘Klootjesvolk’” 

Opmerking: Wij hebben de fractie-voorzitters van de politieke partijen, alsmede de commissie Justitie verzocht ons te laten weten of zij onderzoek zullen gaan doen naar het feit dat de VVD kennelijk middels hun VVD-leden bij justitie dit VVD-misdaad schandaal tot na de verkiezing geheim hebben laten houden.