‘VVD-Misdaad’ loont wel. VVD-Klasse justitie, ben je mal!

( van onze corrupte justitie redactie i.s.m. Ernst en Young)

AMSTERDAM-NOIR- Enige tijd gelden berichten wij in de nooit ophouden soap serie de
Wilma Verver‘Kleine VVD-Gangsters’ over de Top-VVD-Hoer Wilma ‘Chocolate’ Verver, de voormalig Burgemeester van Schieman: “Top VVD-Hoer Wilma ‘Chocolate’ Verver liet portretten betalen. En nee zij is geen zuster van de Domme Miljonair RTL-Boulevard VVD- Burgemeester Onno-wietpas-Hoes uit het Maastrichtse. Beide ontkennen trouwens stellig Gemeente geld aan te wenden voor Schandknapen en zijn voor de wietpas en Pooiers Bolides.( Miljonair Onno –wietpas-Hoes :”Coffeeshop bezoekers  uitschot en criminele drugs toeristen, mijn VVD Collega Wilma  Verver is wel Top en  wie alleen maar voor schandknapen, drank, cocaïne en Poppers komt is ook oké.”)

Deze VVD- ‘dame’ had zich met de wet in de hand te goed gedaan aan/in o.a. de Gemeentekas. Nou naar aanleiding van dat artikel hebben wij nu antwoord mogen ontvangen van de Gemeente Schiedam. Om te beginnen doet de Gemeente Schiedam geen aangifte wegens o.a. fraude en/of diefstal bij de politie of justitie tegen o.a. Wilma Verver, dat doet de Gemeente uitsluitend tegen het gewone Volk.

‘VVD-Club Ernst en  Young’ doet  Doofpot onderzoek.
Als een ‘Kleine VVD-gangster’ weer eens heeft lopen jatten met de ‘wet’ in de hand en men wil dat een (niet goed) onderzoek hem of haar vrijpleit dan huurt men de ‘VVD-Club Ernst en Young’ in. Dat is zeg maar een soort van Mr. Bram Moskowicz aka ‘Maffiamaatje’ onder de accountant: Corrupt tot op het bot en meesters in het liegen met de pen en cijfers en de uitkomst staat van te voren vast: Mistig- Onschuldig. En laat nu de Gemeente Schiedam dat laatste uitgerekend te hebben  gedaan. Kost wel een paar stevige duiten (minimaal twee jaren Bijstand gezin uitkering), maar goed de schoorsteen van de Corrupte VVD-Club Ernst en Young moet ook roken en wil ook graag chocola eten.

Het is het gebruikelijke ‘VVD- Ernst en Young’ mistige kant nog wal rakende gebral van er is wel kennelijk geld verdwenen, maar niet door inbraak van een Volks Kruimel crimineeltje of door een Bijstandsmoeder, die zwart de toilet boende van bijv. Wilma ‘Chocolate’ Verver ,die haar kinderen anders niet te eten kan geven.

Dus er worden verder geen straf en civiel rechtelijke maatregel genomen tegen deze Top VVD-Hoer, want dat doen wij ons eigen soort niet aan. Stel je voor dat deze VVD-‘dame’ gangsterin in het gevang zou moeten tussen al dat Volkse plebs.

Oordeel zelf:

Geachte redactie,

We hebben kennisgenomen van uw opvatting met betrekking tot de  declaraties van de vorige burgemeester. Daar willen we het volgende over zeggen.

 Op 27 september 2011 gaf het college opdracht voor een onderzoek naar de declaraties van oud-bestuurders en gemeentesecretarissen. Het onderzoek is uitgevoerd door Ernst en Young en gaat over de periode 2008-2010.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een bedrag van € 216.800 direct kan worden toegewezen aan individuele collegeleden en gemeentesecretarissen. Van dit bedrag is € 4.200 niet functioneel en niet rechtmatig gebleken. Een bedrag van € 180.900 wordt als ‘onduidelijk’ gekwalificeerd: hiervan kan niet met zekerheid worden afgeleid dat deze uitgaven een aanwijsbaar verband laten zien met de functie in het gemeentelijk bestuur. Evenmin is echter vastgesteld dat deze uitgaven niet functioneel en/of niet rechtmatig zijn.
Nog voor het rapport van Ernst en Young verscheen, nam dit college gerichte maatregelen. In maart jl. stelde het college de “Richtlijn onkostenvergoeding, representatie, diners en ontvangsten College van B en W Gemeente Schiedam 2012” vast. Ook is het interne proces voor de controle op uitgaven en declaraties aangescherpt. In juni van dit jaar stelde de gemeenteraad de verordening rechtspositieregeling bestuurders vast.

 Met betrekking tot het terugbetalen van €4.200,- heeft het college besloten om dit niet te doen. De reden hiervan is dat het nauwelijks mogelijk is om de uitgaven die namens ‘het college’ zijn gedaan te herleiden tot een individuele bestuurder. De kosten om dit te bewerkstelligen wegen niet op tegen de uitgaven.

Verder maken we u erop attent dat de speciaal daarvoor ingestelde commissie Declaraties van de gemeenteraad de declaraties ter hoogte van €180.900 in onderzoek heeft.

Tot slot, het onderzoek van Ernst & Young ging in op de vraag of de bestuurlijke uitgaven van de gemeente Schiedam, in de periode 1 januari 2008 tot en met 1 oktober 2011 functioneel en in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving waren (rechtmatig) zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

R.M. Harinandan Singh

Gemeente Schiedam
Afdelingsmanager Communicatie
Stadserf 1 / Postbus 1501
3100 EA Schiedam
T 010 219 11 03
M 06 34 94 84 01
E r.harinandansingh@schiedam.nl

Opmerking:
Uiteraard hebben wij als integer en deskundig Volksnieuws uit Amsterdam-Noir commentaar gevraagd  aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam en de Gemeenteraad en de VVD en het OM en Ernst en Young en Wilma Verver. Allen beriepen zich op hun zwijgrechten en lieten ons weten er geen Chochola van te kunnen maken. (Jhorna.smidt@nl.ey.com, Jhorna.smidt@nl.ey.com, liesbeth.aarssen@nl.ey.com, femke.tijmstra@nl.ey.com, redactie@accountant.nl,

Eerder verschenen in deze rubriek:

“Ex- Amsterdamse politie woordvoeder Klaas Wlltink nu Witteboorde crimineel Woordvoerder”.

“Veroordeelde VVD’er blijft raadslid-Klasse Justitie,ben je mal!”