( van onze hersendood redactie)

“Mr. Bram Moszkowizc is nu compleet gek.”

Amsterdam–Noir- De bekende Showbizz strafpleiter Bram Moszkowizc van het open riool RTL Boulevard is dinsdag niet aanwezig bij zijn zaak die bij de tuchtrechter dient. Hij schijnt onwel te zijn. De tekenen dat Mr. Bramela compleet de weg kwijt is was al waarneembaar en wij berichten daar nog recentelijk over:

“Mr. Bram Moszkowizc op weg naar de gevangenis of inrichting.

Moszkowizc laat zich vertegenwoordigen door zijn advocaat Gabriel Meijers. Zou die contact betaald zijn?
De Raad van Discipline in Amsterdam buigt zich over de zaak en de geestesgesteldheid van Mr. Bramela. Moszkowizc zou in zijn praktijk stelselmatig zwart contant geld hebben aangenomen, zonder dat te melden. Volgens de regels moeten advocaten contante betalingen van 15.000 euro of meer aan de deken melden.

De advocaat van Mr Bramela zijn betoog raakt kant nog wal en helpt daarmee niet zijn kennelijk zwaar de weg kwijt zijnde Mr. Bramela.

De advocaat spreekt van een principiële kwestie, want hij vindt dat de belangen van zijn Media-Godfahter’s cliënten onder het beroepsgeheim vallen en dus niet gemeld moeten worden.

Dat is ook de reden waarom Moszkowizc dinsdag wegbleef uit de zittingszaal. Verschijnen zou strijdig zijn geweest met zijn geheimhoudingsplicht, liegt-bralt Meijers. Moszkowizc wil niet dat de zaak inhoudelijk behandeld wordt. Hij vindt dat de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Germ Kemper, zijn eigen geheimhoudingsplicht heeft geschonden door het tuchtdossier rond de praktijken van Moszkowizc samen te stellen en te delen met de raad.

Dat dossier bevat vele namen van de bekende media-Godfahter’s cliënten van Moszkowizc die hem contant zwart hebben betaald. Volgens Kemper gaat het om „een zeer wezenlijk onderdeel van het totale zwarte praktijkinkomen.” Meijers vindt dat het dossier nooit heeft mogen bestaan. Het dient als denkbeeldig te worden beschouwd.

De cliënten- Media Godfahter’s van Moszkowizc hadden erop mogen vertrouwen dat hun gegevens geheim zouden blijven. Dat Bram zelf met het zwarte poen heeft lopen smijten met een hele rits ietsie pietsie te jonge Golddiggers in o.a. de P.C Hooftstraat behoort ook tot het beroeps geheim en daarmee o.a. de aandacht trok van de FIOD.

Meijers wil dat de raad de namen van cliënten uit het dossier verwijdert en de tuchtzaak tegen Moszkowizc aanhoudt tot hij terug is uit de psychiatrische inrichting.

Kemper deed onderzoek naar de financiële handel en wandel van de bekende Showbizz strafpleiter. Daaruit zou volgens hem ook blijken dat Moszkowizc in een aantal gevallen onduidelijk is geweest over het honorarium dat hij cliënten in rekening bracht.

Na het geestte- ziek pleidooi dat waarschijnlijk alleen hout snijdt bij de open riool nicht Albert Verlinde verwees de Deken de zaak naar de Psychiater.

Bram zal in de inrichting een oude bekende denkbeeldige vriend tegen komen, namelijk ‘Leon de Mafketel’ en dan kunnen ze samen fantaseren dat de één een echte schrijver  en Held is en de ander een echte integere advocaat.