30 Griekse Elite-gangster families met hun gejatte 580 miljard  blijven buiten schot.

( van onze Internationale Elite-gangster redactie)

Amsterdam-Noir- Deskundigen- Slavendrijvers van de missie die in Athene moet toezien op het Griekse financiële roof de arme helemaal scheel tot op het bot beleid, de  Corporate Crime -Trojka van Europese Slaven Unie, de Europese Centrale  Roof de gewone man leeg Bank en het Bankiers-gangster- IMF, willen dat de gewone Grieken die een baan hebben, nu als slaven gaan werken.

The Trojka  Greek Song

Daarbij denken de Trojka -Slavendrijvers aan 6 dagen per week en 13 uur per dag met gestreepte chaningang  pakken. Ze dringen aan op liberalisering (ander woord voor Slavenmarkt) van de arbeidsmarkt, onder meer met de mogelijkheid 78 uur per week te werken in plaats van 40 uur in de huidige officiële werkweek.

De website van de krant Kathimerini meldde woensdag dat de trojka-Slavendrijver dinsdag en woensdag overlegt met de Griekse minister van Arbeid, Yiannis Vroutsis. Het maximaal aantal uren werk moet door de week heen wel worden onderbroken voor rustperiodes van 11 uren. Aangenomen dat de grieks-orthodoxe Grieken de zondag als rustdag behouden, kan een werkweek dan zes heel lange dagen duren.

De trojka-Slavendrijvers heeft Vroutsis ook aanbevolen de opzegtermijn voor het beëindigen van arbeidscontracten te verkorten. Die is nu 4 tot 6 maanden waarin de werkgever blijft doorbetalen. Ook de pensioengerechtigde leeftijd moet snel weer omhoog en nu naar 67 jaar, vinden de raadgevers van de trojka-slavendrijvers volgens Kathimerini.

‘Griekenland is geen hond’.
Als het Grieks Volk tot slaaf is gemaakt van de  Corporate Crime-Trojka zal snel de rest van Europa volgen.

We gaan zeer zware tijden tegemoet. Kennelijk gaan de Elite-gangsters weer door tot het bittere einde.

Extra wrang is dat die z.g. Trojka met geen woord rept of de 30 Ultra  Rijkste Elite-gangsters families die samen meer poen bezitten (bij elkaar geroofd) dan de Griekse schuld.

Griekenland heeft in tegenstelling tot wat beweerd wordt steeds een zeer liberale samenleving gekend,
met een zeer beperkte sociale zekerheid, maar wel met een sterke familieband die de beperkte rol
van de sociale zekerheid steeds heeft gecompenseerd.
Griekenland wordt gedomineerddoor 30 machtige families waar de familie Papandreo
die reeds drie generaties de premier levert er één van is. 
Deze families bezitten gezamenlijk 580 miljard in het buitenland, 
waarvan 280 miljard op Zwitserse bankrekeningen.

De familie Yannis Latsis kan men gerust beschouwen als de machtigste familie in Griekenland.
Naast petroleum en gasbelangen in het Midden-Oosten controleert zij ook de belangrijkste bank van Griekenland
waarlangs alle hulpleningen worden doorgestort naar de Griekse staat die door de Europese gemeenschap en het IMF worden verstrekt.
Het hoeft dan ook geen twijfel dat een flink bedrag van deze leningen wordt afgeroomd. 
De belastingontduiking neemt in Griekenland overigens hallucinante proporties aan : 
Zo werden tussen het jaar 2000 en 2010 voor een totaal van 810 miljard aan belasting ontdoken,
dit terwijl de totale staatsschuld 350 miljard bedraagt.

Hiervoor zijn 15 multinationals verantwoordelijk alsmede de rederijen die nauwelijks belastingen betalen
en in handen zijn van zes machtige families, waarvan Onnasis de bekendste is.
 Zelfs de Orthodoxe kerk die zeer machtig is en fascistisch ingesteld ontduikt
voor 500 miljoen belastingsinkomsten op haar immobilïen en landerijen.

 Tijdens deze periode werden ook voor 150 miljard wapens aangekocht en zelfs in 2010 bleef Griekenland
met aan 15 miljard aankopen de vierde grootste importeur van wapens ter wereld.

 Onder druk van Frankrijk worden mirages en helicopters besteld en via Duitsland worden regelmatig
onderzeeërs aangeschaft die als compensatie dienen voor de leningen die door deze landen werden verstrekt. 

Ondertussen kreunt de gewone Griek onder de belastingdruk en de besparingsmaatregelen. 
Zo werd het pensioen reeds met 30% ingekort en bedraagt gemiddeld nog 600 euro per maand,
de minimumlonen werden afgeschaft en de arbeidsduur onbeperkt gemaakt.
 Uitkeringen werden fors verminderd, de electriciteit die gekoppeld werd op een taks op onroerende goederen
en het water fors duurder, en uitkeringen wegens ziekte zelfs totaal afgeschaft.

In overheidsbedrijven die geprivatiseerd werden, worden werknemers niet meer betaald 
om hen zo onder druk te zetten ontslag te nemen en te vervangen door goedkoop personeel.
 Als gevolg hiervan lijden 1 op 5 Grieken honger, zitten meer dan een half miljoen Grieken
zonder water en stroom en is het aantal zelfmoorden met 42% toegenomen en leeft reeds één Griek op honderd op straat ! 
Gelijktijdig werd de vennootschapsbelasting verminderd tot 15,9 %.

Opmerking:Uiteraard hebben wij als integer en deskundig Volksnieuws uit Amsterdam-Noir commentaar gevraagd aan IMF, Trojka en  deEuropese Centrale Bank.  Allen beriepen zich op hun zwijgrecht. De gewone Grieken konden wij niet bereiken , want die waren afgelsoten van het internet en telefoonverkeer.