(van onze Tweede Kamer Kroeg redactie)

CDA: “Stelen van de arme met de bijbel in de hand”. 

De  VVD-‘Snake Rutte & Donner’ huren zorgen dat de gewone man terug  de schoenendoos in gaat.

Amsterdam-Noir- De huren van (a)-sociale huurwoningen stijgen door de “Donner & Snake Rutte-punten”. De door CDA-minister Roof de arme scheel met de bijbel in de hand  Piet Hein Donner ingevoerde z.g. waarderingspunten, sneller dan verwacht.

Piet Hein Donner heeft een hypotheek van 1.062.000 euro, maar geen Donner punten.
‘Christelijke’ Donner liet weten vanuit zijn Kapitale Statige Villa  van ver over de miljoen euro dat hij geen last heeft van de punten.

De huizen worden zeker in schaarstegebieden als Amsterdam te duur voor de doelgroep en zo wilde zijn oude Boss de ‘VVD-Snake Rutte’ het precies hebben. Dit zeggen de Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond, op grond van cijfers die ze hebben verzameld. Die cijfers staan in het vandaag verschenen rapport Stop de Donner & ‘ Snake Rutte’ uitzuig de arme huren. Het onderzoek was landelijk, maar bijna de helft van de reacties kwam uit Amsterdam.

De gemiddelde prijs van een sociale huurwoning klom het afgelopen jaar van 474 naar 568 euro per maand, zeggen de rapporteurs. Eén klager meldde dat hij verwacht dat de huur van zijn driekamerwoning van 530 euro stijgt naar het nieuwe maximum van 780 euro. Nieuwe huurders betalen soms honderden euro’s meer dan hun buren voor hetzelfde huis, doordat die buren er voor de nieuwe puntentelling al woonden. 

De huurquote – het deel van het inkomen dat mensen kwijt zijn aan huur – steeg dit jaar volgens de onderzoekers naar gemiddeld 42 procent. Dat is te veel voor deze groep, zeggen de huurdersclubs.Hoop opgegeven
.
Een tweede probleem is volgens het rapport dat huurders met lage huren hun hoop op een wooncarrière hebben opgegeven. Zeventig procent besluit niet meer te verhuizen, omdat dat hun honderden euro’s meer huur gaat kosten zonder dat het wooncomfort stijgt.

Voor huizen in gebieden waar sociale woningen schaars zijn, worden vanaf 1 oktober vijftien tot 25 extra punten gegeven, waardoor verhuurders maximaal 123 euro meer mogen vragen.

Het aanbod van sociale huurwoningen met huren tussen de drie- en vijfhonderd euro nam volgens het rapport fors af. Een deel van de huurwoningen komt door de Donnerpunten boven de huurgrens van 664,66 euro terecht, en wordt vrijesectorwoning. Tegelijkertijd steeg het aandeel woningen met huren van rond de 650 euro. Deze huren zijn, aldus de huurdersorganisaties, niet redelijk omdat de huurders veelal niet meer inkomen hebben dan 38.000 euro bruto per jaar.

’

‘Effecten nihil’
Het cabinet “Café Bruin1” en de Amsterdamse woningcorporaties hadden vooraf gesteld
( zwaar gelogen)  dat de effecten van de Donner & ‘Snake Rutte’ -punten nihil zijn. Ze zouden niet of nauwelijks gevolgen hebben voor oude huurders. Bovendien zouden corporaties vrijwillig afzien van maximale huurverhogingen.

De cijfers spreken dit nu tegen, aldus de huurdersorganisaties. Ze zijn verenigd in het Actiecomité Huurders Bedonnerd, waarbij verder de Amsterdamse afdelingen van PvdA, GroenLinks en SP zijn aangesloten.

Ook de waarde van een huis is een factor. Bij een WOZ-waarde hoger dan 2900 euro per vierkante meter komen er 25 punten bij, anders vijftien punten. De 25 extra punten geven verhuurders het recht tot 123 euro meer huur te vragen. Bij vijftien punten extra is het 73 euro. Bij verhuizing worden ook huurders die al een sociale huurwoning hadden, aangemerkt als nieuwe huurders. Naar het inkomen wordt niet gekeken.

Noot: Politieke gangster die geen last hebben van de Donner& “Snake Rutte” punten:

Minister van Veiligheid en  Klasse Justitie,  Demente Pis in de broek Ivo Opstelten; 1.293.273 euro. 2. Minister van Binnenlandse oplichtings  Zaken, Piet-Hein Donner; 1.062.000 euro. 3. Minister van Volksgezondheid, rook je maar dood, Edith Schippers; 825.000 euro. 4. Minister van Immigratie en Asiel,  Mensen jager Gerd Leers; 820.000 euro. 5. Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen; 610.545 euro. 6. Minister van OCW, Marja van Bijsterveldt; 515.000 euro. 7. Minister van Financiën, Jan Kees de Jager aka de Loopjongen van de misdaad banken; 450.000 euro. 8. Minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal aka Big Ear; 350.000 euro. 9. Minister zonder Defensie, Hans Hillen; 173.000 euro. Minister President, Mark Snake Rutte; 90.528,50.

Eerder verschenen in deze rubriek:

Uit de success reeks van ‘Bruin1:
”Werkloosheid gestegen tot boven half miljoen”.

“30.000 Amsterdammers kunnen stad niet verlaten vanwege crisis.”

“Faillissementen raken dik 28.000 medewerkers.”

 “Bedrijfsleven in zak en as door de regering ‘Bruin 1′.”

‘Kunduz Misdaadgroep’ beroofd 225.000 oudjes.”

“Kunduz Misdaadgroep’ pleegt poging tot roof op Flexwerkers.‘Bankiers-Beulen’ blijven weer buiten schot.”