( van onze Tweede Kamer Kroeg redactie)

The Price Of Inequality. 

“On the 1 percent
“ It’s a very small group; it’s a very elite group of people whose incomes are very high. This 1 percent gets about 20 percent of all of the nation’s income. It consists disproportionately of CEOs, of those in the financial sector — but there’s an array of other people — high-paid lawyers who help serve the CEOs and those in the financial sector.”
Bron: NPR.org 

Amsterdam–Noir. Het Misdaad- College voor Zorgverzekeringen  onderleiding van de VVD-Godfather drs. A.H.J. Moerkan wil stoppen met het vergoeden van dure medicijnen voor enkele zeldzame ziekten.

Dat staat in conceptadviezen aan de VVD-minister van Volksgezondheid rook je maar dood ( “VVD Minister van Tabak aka Rook je maar Dood” ). Het Vrije Marktwerking voordeel is dat deze maatregelen alleen de arme zal treffen. Immers de Rijken (lees Elite-gangsters) kunnen ze gewoon zelf betalen. Hierdoor zullen er sneller arme sterven en dat spaart veel geld uit, dat dan weer gebruikt kan worden voor de Mega-VVD en CDA-graaiers. En dat is nodig, want die (VVD & CDA) Mega- Graaiers blijven met salarissen van rond de drie ton per jaar langer leven dan de  normale gemiddelde gezonde Nederlander, laat staan de zieke.

Deze moord op de arme- adviezen zijn in handen van de NOS. Het gaat om middelen die levenslang gebruikt worden door patiënten met de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry. Bij beide ziekten maken de patiënten bepaalde enzymen onvoldoende aan.

Op jaarbasis kost de behandeling voor een patiënt met Pompe tussen de 400.000 en 700.000 euro. Die voor iemand met Fabry zo’n 200.000 euro. 200.000 euro is minder dat wat de meeste Mega-Graaiers verdienen per jaar. Wat zou het besparen als die types met hun Mega-salaris zouden sterven?

Volgens het Laat de arme maar creperen misdaadgroep CVZ werken de middelen weliswaar, maar zijn ze te duur in verhouding tot de resultaten van de behandeling van de arme. Het is pure moord met de pen en de wet in de hand op de arme. Deze  z.g. geleerde gewetenloze Mega-graaiers-gangsters konden niet bedenken dat als een medicijn kennelijk extreem duur is door de z.g. Vrije Marktwerking om een wet te maken om die medicijnen gewoon te Nationaliseren en na te maken, waardoor die medicijnen opeens helemaal niets kosten en ook de niet kapitaalkrachtige burger de medicijnen krijgen die hun leven zullen redden.

Dan schenden deze weldenkende extreem goed betaalde moordenaars met de pen en de wet in de hand in het nette pak ook nog eens artikel 1 van de Grondwet:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1 Grondwet formuleert een norm waaraan de overheid zich jegens de burger dient te houden namelijk het gelijk behandelen van gelijke gevallen.

Als je leven, je baantje, je pensioentje, je huisje en je paar centjes je lief zijn  stem niet op de Bankiers-roof- de arme scheel-partijen VVD, CDA, GroenLinks, Christen Uni en D66.

Stem Sp, PvdA of de partij voor de dieren ( de laatste partij met  Volks en dier-Stip)

Opmerking: Uiteraard hebben wij als goed Volksnieuws uit Amsterdam-Noir de Minister en het College van Zorgverzekeringen om commentaar gevaagd. Zij beriepen zich allen op hun zwijgrecht.