( van onze Tweede Kamer kroeg redactie)

“We hoeven tegenwoordig niet meer bang te zijn voor een crisis, daar zorgt ‘onze’ regering wel voor”……….

 ‘VVD-Snake Rutte’ is in extase. ‘HeSSa-Sap’ van ZwartLinks enthousiast! Oudjes honger.

Amsterdam-Noir. De verhoging-beroving van de aow-leeftijd van 65 jaar met één maand raakt volgend jaar direct 200.000 tot 225.000 mensen, omdat ze een maand later hun oudedagsvoorziening krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal als uitvoerder van de aow half september de eerste groep die in januari, februari en maart de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, aanschrijven over wat ze moeten doen en kunnen verwachten. Daarna krijgen de oudjes, net als nu, een half jaar van tevoren een brief over de aow, die zo ingewikkeld opgesteld is dat zij er toch niets van begrijpen. Pas als ze honger hebben zal het tot ze door dringen.

Dat heeft een  woordvoerster van de SVB woensdag gezegd. Eerder deze week stemde een meerderheid van de Eerste Kamer-Kroeg in met een wetsvoorstel Roof de bejaarde En Masse van  de VVD-minister Henk Kamp(f) A-Sociale Zaken voor verhoging van de aow-leeftijd. Volgens Kampf zal zijn ministerie met de SVB mensen via internet, radiospots en advertenties informeren dat zij worden beroofd.

Willem Drees draait zich om in zijn graf.

 

(Jaren 30 Crisis is er weer)

Nooit eerder sinds de invoering van de aow is iets aan de pensioengerechtigde leeftijd veranderd. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Ko Suurhoff introduceerde in 1957 de Algemene Ouderdoms Wet. Deze kwam in de plaats van de Noodvoorziening voor ouden van dagen uit 1947 van toenmalig minister van Sociale Zaken Willem Drees Iedereen trok sindsdien vanaf zijn 65e uitkering „van Drees”.

In de jaren 2013, 2014 en 2015 gaat de aow-leeftijd steeds met 1 maand omhoog om daarna in snellere stappen in 2019 op 66 jaar uit te komen en in 2023 op 67 jaar. Per maand gaan de komende jaren 20.000 mensen met pensioen. Volgens schattingen is van hen een kwart tot een derde nog actief op de arbeidsmarkt, een evengrote groep heeft een uitkering en nog zo’n groep is al met prepensioen of de vut.

Geleidelijk beroofd worden met de wet valt minder op dan dat er wordt ingebroken door Volks–crimineeltjes.
Volgens Kampf is er bewust voor gekozen om in de eerste jaren de aow-leeftijd geleidelijk te verhogen. Hij denkt dat de meesten het missen van een maand of drie aan pensioen wel kunnen opvangen, bijvoorbeeld met spaargeld of door de uitkering van hun pensioenfonds naar voren te halen. Volgens de A-Sociale-minister is het inkomensgat voor een alleenstaande ook te dichten met een deeltijdbaantje van 4 uur per week vanaf volgend jaar, want er is toch helemaal geen werkeloosheid. ( kuch)

De VVD: Vervroegd pensioen, of beter vervroeg dood gaan.
Vooral onder ouderen die al met vervroegd pensioen zijn, worden problemen verwacht. Ze moeten een beroep doen op de voorschotregeling in de aow. Tussen 2013-2015 worden naar schatting jaarlijks 60.000 tot 80.000 mensen in vut- of prepensioenregelingen geconfronteerd met de hogere aow-leeftijd. Van hen zullen volgens Kampf 5000 personen onvoldoende geld hebben om een latere aow-uitkering zelf op te vangen en die moeten dan maar gewoon weer net zo als in de jaren 1920 van de vorige eeuw op een houtje bijten of dood gaan.