( van onze corrupte justitie redactie)

‘Red Neck Hollandia’ heeft zijn eigen dr. Mengele’.

‘Broeder Andreas de dr. Mengele van Bisdom Roermond’.
De Engel des doods Broeder Andreas in de Doofpot.

Amsterdam-Noir. Bisdom Roermond stopte 34 moorden heel in de doofpot en
(Rooms) justitie keek de ander kant op. Waarom?

Kennelijk omdat de slachtoffers de meest weerloze straat arme geestelijk zwakke schlemielen uit het gewone Volk waren!

Er is geen ‘Volks-Misdaadgroep’ ooit geweest in Nederland die 34 moorden heeft gepleegd of laten plegen in twee jaar, waar justitie en haar ‘Blauwe Hulp-troepen’ en de pulp-media verbeten jacht op maken. De poeha die justitie met zo een inkt zwarte geschiedenis durft te maken over de Passage liquidatie-zaakje is wat ons betreft gewoon walgelijk. Die Volks-verdachte zijn in vergelijking met het Katholieke broeder Moord en Martel Huis uit het dorpje Heel markant padvinders.

Men zou zich letterlijk bij justitie moeten doodschamen.

Het moorddadige bisdom Roermond was vanaf 1958 op de hoogte van een reeks verdachte dr. Mengele moorden onder minderjarige geestelijk gehandicapte jongens in een internaat in Heel.

Verantwoordelijken binnen het misdadige bisdom deden echter niets met die informatie.  Het waren immers slechts arme geestelijk gehandicapte Volks jonge mensen. En justitie vond het kennelijk niet opvallend dat er in een Huis 34 arme jonge schlemielen de Pijp gaven (kuch) of het kon ook hun gewoon niet schelen.

Show-presentatie SBS-Openbaar Ministerie.
Dat bleek gisteren bij de  Show-presentatie van een  z.g. onderzoek van het SBS-Openbaar Ministerie naar misdaden als martelen, verkrachtingen en moorden in jongensinternaat Horror House Sint Joseph in het Limburgse Heel.
De zaak van de moord op 34 jongens onder de achttien jaar tussen 1952 en 1954 kwam naar buiten via de commissie-Deetman die onderzoek deed naar seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Misdaadgroep-Kerk.

Het SBB-OM verdenkt één van de broeders van het Slacht en martel huis-internaat, Andreas, van betrokkenheid bij 37 moorden. Die hadden plaats in de periode 1952-1954 onder ernstig gehandicapte jongens.

De Arbeidsinspectie stelde in 1958 een onderzoek in naar de misstanden bij Sint Joseph. De inspectrice, mevrouw Geraedts, is voor zover bekend de enige die de informatie over de sterfgevallen-moorden bespreekbaar heeft gemaakt. Eind 1958 stelde zij het  Moord en verkracht-bisdom op de hoogte van de verdachte moorden. Zij deed echter geen aangifte bij de politie, waartoe zij als ambtenaar wel verplicht was. Kennelijk vond zij verkrachtingen en 34 moorden op Volks-jongere ook niet bepaald de moeite waard om de politie in te lichten.

Onaanvaardbaar, maar goed voor de plaatselijke Under Taker in Heel.
De begrafenisonderneming in Heel beleefde gouden jaren met dr. Mengele en hield ook zijn mond.

Ook het bisdom maakte de kwestie niet aanhangig; de misstanden verdwenen in de doofpot. In elk geval Vicaris-generaal Van Odijk en rector Tillemans zijn van de verkrachtingen, moorden en martel praktijken op de hoogte geweest, blijkt uit documenten. Hoofdofficier Peter Muijen van het SBS-OM noemde dat feit gisteren ,,onaanvaardbaar”. Het bisdom had volgens hem naar de politie kunnen stappen.

Serie Moordenaar-Broeder Andreas zwaaide tussen 1952 en 1954 de scepter in het Horror, verkrachting, martel- Gerarduspaviljoen van Sint Joseph. Hij was daar als enige broeder werkzaam, en dat terwijl hij niet gediplomeerd was en ook ‘niet bekwaam om kinderen met ernstige lichamelijke en/of geestelijke beperkingen te verzorgen’, aldus het SBS-OM.

In Sint Joseph-Hel op aarde verbleven in die periode zo’n 450 jongens. De inrichting was daarmee overbezet. Seriemoordenaar Andreas werkte als ongediplomeerd verzorger met twintig sterk hulpbehoevende jongens onder supervisie van een instellingsarts. Uit de aangetroffen correspondentie blijkt dat hij de gehandicapte minderjarigen ‘mogelijk’ te veel morfine toediende, waardoor zij overleden, stelt het SBS-OM. In het dorp stond de man bekend als ‘de broeder des doods’. De verdachte sterfgevallen stopten in 1954, toen  serie Moordenaar broeder Andreas werd overgeplaatst.

Het feitenonderzoek geeft genoeg aanleiding voor een nader strafrechtelijk onderzoek. Omdat de geestelijke serie moordenaar overleden is en de zaak verjaard is, kan het SBS-OM echter niet tot vervolging overgaan.

Justitie geeft de slachtoffers nog een trap na in hun graf-Natuurlijke dood.
Ook de overleden arts Monster Verstraelen uit Heel wordt aangemerkt als ‘verdachte’. Hij zette voor alle 37 moorden een handtekening onder een verklaring van ‘natuurlijke dood’. Dezelfde  Monster-arts heeft ooit gezegd dat ‘de domme broeder seriemoordenaar Andreas’ te veel morfine had toegediend aan de vermoorde gehandicapte jongens. Dat gebeurde overigens onder toezicht van Verstraelen. Ook Verstraelen leeft niet meer.

Ondanks het uitgebreide onderzoek – naast onderzoek in archieven onder meer interviews met nabestaanden en broeders – blijft er veel onduidelijk. Het onderzoeksteam komt tot de conclusie dat de 37 sterfgevallen, als één geheel bezien, als ‘verdacht’ kunnen worden aangemerkt, aldus het OM. Er kan echter met de huidige informatie ‘van geen enkel individueel sterfgeval gesteld worden dat er sprake is geweest van een niet natuurlijk overlijden’.

Hoe durft men bij justitie tot zo een conclusie te komen in het licht van de nagedachtenis van deze gruwelijke moorden op de meest weerloze arme jonge Volks-Schlemielen.

Opmerking.
Uiteraard hebben wij commentaar gevraagd aan het Bisdom Roermond op hetgeen hiervoor gesteld. Het Bisdom beroept zich op haar zwijgrecht en houdt alles onder hun Habijt. Justitie weigert onder het Habijt te onderzoeken.

per email aan:
g.smulders@bisdom-roermond.nl, f.lapoutre@bisdom-roermond.nl, j.moonen@bisdom-roermond.nl, persdienst@bisdom-roermond.nl, officialaat@bisdom-roermond.nl, redactievenlo@mgl.nl, redactievenray@mgl.nl, redactieweert@mgl.nl, redactieroermond@mgl.nl, redactieparkstad@mgl.nl, redactiemaastricht@mgl.nl, redactiesittard@mgl.nl, internet@mgl.nl, opinieredactie@mgl.nl, sportredactie@mgl.nl