( van onze Blinde Justitie redactie)

Bilderberg-groep ontkent alle schuld, aldus hun geheime woordvoerder ‘de VVD- Snake Rutte’.

‘Snake Rutte’: het herstel wordt vertraagt door al die mensen die niet zelf hun broek kunnen ophouden, omdat zij geen Rijke Corrupte Papa hebben of hadden.” M.a.w. de The Price Of Inequality. 

On the 1 percent
“It’s a very small group; it’s a very elite group of people whose incomes are very high. This 1 percent gets about 20 percent of all of the nation’s income. It consists disproportionately of CEOs, of those in the financial sector — but there’s an array of other people — high-paid lawyers who help serve the CEOs and those in the financial sector.”

Feestelijk Corrupt-BRUSSEL (AFN) –
Elite-Gangsters Corruptie brengt grote schade toe aan landen in Europa en kan het economisch herstel flink vertragen. Met name in de Zuid-Europese landen is omkoping een probleem, maar ook in andere Europese landen speelt corruptie een negatieve rol. Dat schrijft de organisatie Transparency International in een rapport dat woensdag is verschenen. De Pulp-media zal er geen aandacht aangeven. Logisch het rapport gaat over hun zelf.

 

Landen met een zwakke anticorruptiewetgeving hebben op dit moment veelal de grootste problemen met hun economie. ,,Het verband tussen corruptie en de heersende financiële en economische crisis kan niet meer worden ontkend”, schrijft Transparency International. De toch al slinkende overheidsgelden worden als gevolg van duistere praktijken ( roven met de pen met de wet in de hand)slecht besteed en vaak ook nog afgeroomd. Controle is zwak en meestal niet onafhankelijk. Transparency bevestigd hiermee onze publicaties te zake:

De VVD- ‘Snake Rutte’- Privatiseringsprojecten vormen een vruchtbare bodem voor corruptie. De grote privatiseringen die er in Griekenland en Portugal en Nederland aan moeten komen, vormen dan ook een groot risico voor deze landen. ,,De overheid verdient dan lang niet genoeg geld aan de privatisering”, (ander woord voor het ‘de VVD-Freunden’  elkaar de bal toespelen) waarschuwt de organisatie.

‘Red Neck Hollandia’ en de Kleine VVD-Gangsters.
Het probleem is echter niet beperkt tot de landen rond de Middellandse Zee. In veel landen werken de instellingen , zoals die van de Procureur-generaal van het SBS-OM de” Pretty Boy Herman Bolhaar” die corruptie moeten bestrijden onvoldoende of is de wetgeving niet scherp genoeg.

Het rapport zegt bijvoorbeeld dat als het gaat om de kleine visjes corruptiebestrijding in Nederland over het algemeen goed werkt, maar als het gaat de regelgeving wat betreft de financiering van politieke misdaad-partijen die geen bijdrage krijgen van de overheid ,,volledig ontoereikend’‘ is.

Dit themanummer gaat over de samenwerking tussen de politieke gevestige orde en criminele netwerken of organisaties in diverse landen. Tot die politieke orde behoren bewindspersonen, andere politieke bestuurders, maar ook hoge functionarissen bij het leger, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de politie en de rechtshandhaving. In landen met veel regimewisselingen kunnen ook politici in de oppositie bij zo’n samenwerkingsverband betrokken zijn.”
Bron: WODC

In Frankrijk zijn onder meer de regels voor schenkingen en lobbyisten onduidelijk en ook in Zweden en Zwitserland zijn er bijvoorbeeld onvoldoende richtlijnen voor donaties aan politieke partijen.

Deze  Top-Elite-gangsters hebben niets te vrezen van justitie en de ‘Ik hou van Holland massa’ media. Zij staan boven de wet, nee beter gezegd zij maken de wet en hun massamedia zorgt er voor dat u allen zich contenteert op de Kruimel Criminaliteit.

Eerder verschenen in deze rubriek:

“De Bilderberg Miljardairs Boys en Girls Crisis en Oorlog bestendigd.”

Noot:
Percepties en corruptie in Nederland

Hoewel Nederland goed naar voren komt moet benadrukt worden dat de CPI een Perceptions Index betreft, waaraan geen absolute conclusies ten aanzien van daadwerkelijke corruptie kunnen worden verbonden. Volgens Paul Arlman, voorzitter van Transparency International Nederland, zou het niet juist zijn te denken dat met een goede score er geen corruptie plaatsvindt in Nederland; “Wie de media volgt ziet hier genoeg voorbeelden van langskomen. Eerder deze week kwam nog naar voren in een onderzoek van Price Waterhouse Coopers dat een kwart van de internationaal actieve Nederlandse bedrijven bereid is om concessies te doen aan het eigen anti-corruptiebeleid als daardoor zakelijk voordeel kan