( van onze Elite gangster redactie)
Nurtun AlbayrakAMSTERDAM-NOIR-
Albayrak kraakt rapport en beroept zich er op dat zij niets anders heeft gedaan dan alle politici gangsters doen. Het is dus gewoonte recht!
Albayrak eist Mercedes terug!
Wat is de werkelijke reden dat Albayrak zo keihard wordt aangepakt. De gebruikelijke gang van zaken in dergelijke Politieke misdaad-praktijken is dat de Commissie die het z.g. moet onderzoeken er voor zorgt dat de affaire de eindeloze doofpot in gaat.
TIEN HOOFDPIJNDOSSIERS KOSTEN OVERHEID MILJOENEN
RTL Nieuws onderzocht wat de overheid uitgaf aan juridische kosten in tien ‘hoofdpijndossiers’ – van doofpot, tot het niet (verder) openbaar maken van kosten van het Koninklijk Huis, en de Nederlandse aansprakelijkheid voor Srebrenica. Bron: RTL Nieuws

Rechtsongelijkheid.
Nurten Albayrak is naar eigen zeggen ‘compleet overvallen’ door de vernietigende eerlijke conclusies van de commissie-Scheltema over het werk klimaat en de bestuursstructuur bij het Centraal Orgaan opvang en smijt de Asielzoekers er uit (COA) en haar Elite-gangster salaris. Ze heeft in een persconferentie hard uitgehaald naar het rapport, dat in haar ogen tendentieus en incompleet is en tegen de gebruiken in niet de Doofpot-methode heeft gehanteerd. Waarom? Waarom moet zij van al die vergelijkbare oplichterspraktijken hangen? Wat is er werkelijk aan de hand? Wat voor iets vreselijks heeft zij gedaan dat zij als voor zover weten de enige is die moet hangen.

Daar heeft zij wel een punt vinden wij.
“Dit is geen onafhankelijk onderzoek maar een schijnproces”, zei Albayrak hysterisch donderdag tijdens een persconferentie in de Haagse Nieuwspoort. De ontslagen COA-top –Dievegge-vrouw meent dat er in het verslag de nadruk is gelegd op waarheid met de negatieve aspecten van haar functioneren.

Nurten Albayrak tevreden met zich zelf.
“Barbertje moest hangen”, zo concludeert ze. Volgens Albayrak gaan zij en haar gezin kapot aan de „feitelijke onjuistheden” die de afgelopen maanden over haar zijn gezegd. Ook meent ze dat tachtig procent van de werknemers van het COA wel degelijk tevreden was onder haar hoede. De voormalig top- Dievegge-vrouw meent dat degenen met kritiek “het niet gewend waren om op hun functioneren te worden beoordeeld.”

Salaris niet meer dan andere Top- dieven-bestuurders.
“De insinuaties in het rapport zijn er te veel om op te noemen”, verdedigde Albayrak zich. Over haar exorbitant hoge salaris zegt ze: “Dat gaat de commissie niets aan. Dat is zaak van de werkgever.” Albayrak is dan ook geenszins van plan het – volgens de commissie-Scheltema – te veel gestolen salaris terug te betalen. “Het salaris is rechtmatig  gestolen, kuch uitbetaald.”

Transparant voor Albayrak
Ook claimt Albayrak dat haar uitgaven en inkomsten transparant waren, in tegenstelling tot conclusies in het rapport. “Er was niks geheims aan.” Op het verwijt dat ze haar dienstauto ook in haar privétijd gebruikte, zei ze: “Ik had daar toestemming voor van mijzelf.”

Schade, waarom is mijn Mercedes afgepakt?
Albayrak gaat in gesprek met haar voormalig werkgever over herstel van de in haar ogen aangedane schade. “Ik ben bewust kapot gemaakt en wil mijn Mercedes terug. Niemand verdient dit”. Het gesprek is volgens haar op aanvraag van het COA. Het liefst wil ze weer aan het werk, zo zei ze meerdere malen.

Rechter- geen smaad en laster?
Hoewel ze hard uithaalt naar het rapport, sleept ze de commissie niet voor de rechter. Is het dan geen smaad en Laster„Ik kan daar nog geen uitlatingen over doen, nu is het er in ieder geval de tijd nog niet voor”, aldus haar woordvoerder. Volgens haar is er “mogelijk met voorbedachte rade naar een slotconclusie gewerkt”.

Albayrak kwam vorig jaar in opspraak nadat medewerkers in de media hun beklag over haar hadden gedaan. Ze werd op non-actief gezet. Ze zou de sfeer verzieken, niet naar de mensen in het veld luisteren en zo geld verkwanselen, onder meer aan ongebruikte opvangplekken. Ook zouden er onder haar leiding opvallend veel directeuren zijn vertrokken.