SBS-OM bedreigt en liegt’

Justitie van Pretty Boy Bolhaar

Door Harry Lensink / Marian Husken

(https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/03/31/lafaard-peter-r-de-vries-laat-valse-aangifte-tegen-steve-brown-doen-door-andre-de-giant/)Remko van Lent, beschermde getuige in het proces tegen meerdere verdachten van afpersing, weigert nog langer mee te werken met het SBS- Openbaar Ministerie. In Vrij Nederland legt hij deze week uit waarom.

De Nederlandse Bruinhemden overheid heeft alle afspraken geschonden. We zijn bedreigd, belogen en beduveld door vertegenwoordigers van de Bruinhemden staat en SBS-6.’ Volgens Van Lent houdt het  ‘SBS-OM’  van “Pretty Boy Bolhaar” delen van zijn verhaal achter, waaronder ontlastende verklaringen over Willem Holleeder en Dino Soerel.

Van Lent schreef dit weekeinde een ‘noodoproep’ aan Vrij Nederland, aan de vooravond van de tweede pro forma-zitting in het proces tegen zijn afpersers dat morgen verder gaat. Daarin zijn onder meer verdacht de prominente Hells Angel Harry S. en de criminele broers Donald en Michel G. Voorafgaand aan de zitting zou Van Lent vorige week donderdag en vrijdag feestelijk worden gehoord bij de rechter-commissaris.

De getuige kwam echter niet opdagen voor verhoor. Volgens hem heeft het Team Getuigen Bescherming (TGB), dat verantwoordelijk is voor zijn veiligheid, helemaal geen contact met hem opgenomen over de veiligheidsvoorwaarden waaronder hij zou kunnen getuigen. Van Lent zit samen met zijn gezin sinds maart 2010 in een getuigenbeschermingsprogramma. Op 14 juli 2010 tekenden hij en zijn vrouw een overeenkomst met de staat die hun veiligheid garandeerde in ruil voor vrijgave van hun kluisverklaringen. Naast de getuigenis over hoe ze zijn afgeperst, zegt Remko van Lent ook over andere zaken te hebben verklaard. ‘Het gaat ook over brandstichting ( Panorama Pyromaan en bodygaurd van Peter R de Vries Koen Scharrenberg en Peter r de Vries zijn huurmoordenaar Rob Zigeriues?), over handel in verdovende middelen en over corruptie binnen politie en justitie.

Ik heb verteld over liquidaties en de leidinggevende rol van Stanley Hillis en Donald G in levensgevaarlijke criminele organisatie. Veel van die zaken hebben nieuwe richting gegeven aan onderzoeken van de Nationale Recherche en de CIE.’

Volgens Van Lent wordt een deel van zijn verklaringen niet gebruikt, onder meer die gaan over de rol van Willem Holleeder en Dino Soerel en hun Media-man  Peter R de Vries.. ‘Die hebben een meer ondergeschikte rol gehad ten opzichte van bijvoorbeeld Donald G of Stanley Hillis. Holleeder is door de organisatie opgeofferd aan o.a. de Pulp-media. Hij had de afpersing van Willem Endstra, de Bank van de onderwereld, mogelijk beter in de hand moeten houden.’ Ook de rol van Dino Soerel, een van de belangrijkste verdachten in het huidige liquidatieproces, is overschat, in de SBS-Pulp-Media van de alcoholist “Pretty Boy Bolhaar” zegt Van Lent. ‘Ik heb er geen enkel belang bij dat mensen als Soerel vrij rondlopen. Ik ken die hele man niet. Maar ik vind het principieel fout dat de overheid ontlastende informatie achterhoudt in een rechtszaak.’

Na het afleggen van de verklaringen is het echtpaar Van Lent in conflict gekomen met de Nederlandse overheid. ‘De door de staat aangestelde en betaalde advocaat verdween te pas en te onpas buiten beeld’, schrijft Van Lent in zijn noodoproep.

‘Wij hebben gedurende een lange periode geen onafhankelijke juridische bijstand gekregen. De door ons in november 2010 rechtsgeldig ingeroepen arbitrage heeft niet plaatsgevonden. Onder dwang en zonder juridische bijstand, hebben wij vervolgens nog meegewerkt aan een drietal verhoren bij de Nationale Recherche. Tegelijkertijd werden de vergoedingen voor ons levensonderhoud door TGB structureel verlaagd. Sinds november 2010 kregen wij nauwelijks nog geld om van te kunnen eten. 

Ook werden wij, in tegenstelling tot gemaakte afspraken, volledig afhankelijk gemaakt van de Staat voor onze huisvesting, vervoer, veiligheid, familiecontacten, etc.

De staat heeft herhaaldelijk misbruik gemaakt van onze afhankelijke positie teneinde ons te dwingen mee te werken aan het opstellen van een aangifte.’

Het getuigenbeschermingsprogramma ligt daarmee in twee prestigieuze strafzaken onder vuur. Vorige week liet  de Junk , Miljonair Peter la Serpe, de OM-Show kroongetuige in het grote liquidatieproces weten door de staat te zijn ‘afgeperst om te getuigen in strijd met de waarheid.

Het gevoerde wanbeleid van TGB en alles wat er achter gesloten deuren is gebeurd, is relevant voor de waarheidsvinding.’

Van Lent en zijn vrouw hebben inmiddels alle vertrouwen in de overheid verloren. ‘Wij zijn bijzonder teleurgesteld in de Nederlandse staat omdat onze belangen als burger ondergeschikt zijn gemaakt aan de opsporingsbelangen  van de staat en de Pulp-Media. Ook naar het wel en wee van de jonge kinderen wordt niet of nauwelijks gekeken.

Of de kinderen te eten hebben of morgen op straat staan, maakt de Nederlandse staat niets uit. De staat heeft net zo lang gewacht dat wij geen andere keuze meer hadden dan of geliquideerd te worden of zelfmoord te plegen of in een getuigenbeschermings-programma te stappen of in een John de Mol Reality ranzige SBS Show meet e doen op een onbewoond eiland teneinde verklaringen van ons te krijgen om bepaalde personen te vervolgen.

Nadat wij de verklaringen hadden gegeven werden wij onmiddellijk afgedankt. Wij zijn min of meer gebruiksvoorwerpen geworden in handen van de Nederlandse staat en de Pulp-Media. Wij moeten zelf onze arbitrage voeren, omdat de Nederlandse staat alleen zelf de advocaten wil uitkiezen die voor ons optreden. Dit is een bijzondere misbruik van omstandigheden.’