‘De Italiaanse Maffia wil ook stage lopen in de Tweede Kamer Kroeg .

( van onze Tweede Kamer Kroeg redactie)

 

Buitengewoon geestig moment tijdens het dronkenmannen gebral- debat over de afpers en roof praktijken van misdaadgroep woningbouwcorporatie Vestia hedenmiddag. PVV-Kamerlid Generaal Ontucht  Eric Lucassen wil dat de PvdA de PvdA-leden in de top van Vestia royeert. U weet wel, de PVV van Miljonair en racist der Fuhrer Wilders. Die partij met maar één lid , tevens de Fuhrer, die partij ging zich dus bemoeien met de interne partijdemocratie van de ledenpartij Partij van de Arbeid. Daarna dreigde de Generaal nog met een kopstootje als hij ook niet een deel van de geroofde miljoenen kreeg.

 

(  Misbruikt minderjarig Slachtoffer PVV Generaal Ontucht Lucassen spreekt)

 

Los van het geestige element was het bij voorbaat een mislukte poging van  “Generaal Ontucht Lucassen” om de PvdA te beschadigen. Het is namelijk een fabeltje, oud-Vestia topman-Godfather Erik Staal is volgens PvdA-voorzitter Hans Spekman nooit lid geweest van de PvdA. Ook zijn er nooit Heroïne Hoertjes lid geweest van de partij!

Zorgwekkender is de rol van de Raad van Commissarissen die Staal al die tijd zijn gang heeft laten gaan. En daar zijn wel PvdA’ers bij betrokken.

Eén van de  Roof-commissarissen is Susan Baart, voormalig voorlichter van Ad Melkert en de PvdA-fractie. Ze is sinds april 2010 Roof- commissaris bij misddadgroep Vestia. Saillant detail is dat ze de echtgenote is van de Tilburgse PvdA-burgemeester Peter Noordanus. De burgervader was tussen 2001 en 2004 voorzitter van de Raad van Roof-Commissarissen van de Vestia Groep. Volgens het Financieele Dagblad heeft Noordanus gezorgd voor het salaris van een half miljoen euro van Staal. Noordanus ontkent dat echter. SP-Kamerlid Sadet Karabulut stelt echter dat Godfahter Staal is gedekt door een ‘old boy’s network‘. De  Kleine VVD-gangster noemt het een vriendenclub, iets waar de liberalen-misdaadgroep van Roof de arme helemaal scheel in het verleden zelf ook weleens problemen mee hebben gehad.

Begin deze maand traden twee nieuwe Roof-a commissarissen toe tot  misdaadgroep Vestia. Maar het lijkt er op dat de nog zittende Roof-commissarissen ook zullen opstappen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) van Bruin 1 ligt er een ‘rooster van aftreden’. De bewindsvrouwe sluit niet uit dat er aangifte gedaan zal worden tegen de misdaadgroep Vestia-top.

Misdaadgroep Vestia kwam in de problemen door miljardeninvesteringen in derivaten. Een verzekering tegen toekomstige rentestijging op leningen. De rente is de afgelopen tijd echter gedaald en daarom moest Vestia 1,6 miljard euro bijstorten.

Een plus puntje in dit roof en afpers  met de pen en de wet in de hand verhaal verhaal is wel dat inmiddels de Itliaanse Maffia-stage loopt bij de misdaadgroep- Vestia en de “Kleine VVD-gangster partij”.