Vandaag zijn we  naar de Tentoonstelling “In Memorie” geweest in Amsterdam.

Als je langs de tafels loopt met de foto’s van de kinderen , die je allemaal recht aankijken met hun  kinder ogen weet je je eigenlijk geen raad.

Het is  hartvereschuerend en maakt alle hedendaagse problemen relatief.

Hoe heeft het ooit kunnen plaatst vinden? Het is zo afschuwelijk dat het bijna niet echt lijkt te zijn geweest. We hebben de rest van de dag er over de Holocaust en deze kinderen  moeten nadenken en waren behoorlijk van slag.

   In Memoriam

•  WijWarenBijVanWeele

In Memoriam

De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942 – 1945

10 februari t/m 20 mei 2012De toegang is gratis

Deze tentoonstelling is gebaseerd op de publicatie In Memoriam, de gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen, 1942 – 1945. Schrijver Guus Luijters heeft voor dit boek de personalia van bijna 18.000 in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen bijeengebracht. Van 3.000 kinderen is ook een foto gevonden, mede dankzij de jarenlange speurtochten van onderzoekster Aline Pennewaard.

De tentoonstelling in het Stadsarchief bestaat uit drie delen. In de grote hal van het Stadsarchief komt een monumentale presentatie te staan: een zeventig meter lange tafel in vier delen waarop de teruggevonden foto’s van 2.900 kinderen te zien zijn, gerangschikt per transport van kamp Westerbork naar de vernietigingskampen. Voor bezoekers is een naamregister op de foto’s beschikbaar.

Jetty Hes (links), Kitty Hes, met hun nichtje Yvonne Hes (midden) in het Jan van Galenpark in Amsterdam, juli 1939. Yvonne Hes overleefde de oorlog en zond deze foto in.

Op de glazen wanden van de tentoonstellingsruimte zijn de namen aangebracht van 18.000 gedeporteerde en vermoorde kinderen. In de tentoonstellingsruimte worden de verhalen van vijftien Amsterdamse kinderen verteld. Hier zijn originele documenten te zien waarin de kinderen worden vermeld, zoals de gezinskaarten en archiefkaarten van het Amsterdamse bevolkingsregister. Maar ook de lijsten van de gedwongen registratie tot Jood in 1941, persoonskaarten uit de cartotheek van de Joodse Raad en transportlijsten van kamp Westerbork. Deze gedetailleerde administratie geeft een indringend beeld van de organisatie en omvang van de Sjoa in Nederland.

Van een aantal kinderen zijn persoonlijke zaken bewaard gebleven. Bijvoorbeeld familiefoto’s, kindertekeningen, schoolrapporten, gedichten, een poëziealbum. Samen met de originele documenten vertellen deze persoonlijke bezittingen unieke en ontroerende verhalen. Verhalen die staan voor ieder uniek leven van elk van de uit Nederland gedeporteerde kinderen. Het doel van boek en tentoonstelling is om zoveel mogelijk kinderen weer een gezicht te geven en iets van hun identiteit te herstellen. Er zijn vitrines gereserveerd voor foto’s en documenten die na de voltooiïng van boek en tentoonstelling worden ingezonden.

FilmTijdens In Memoriam zal in de Filmzaal van het Stadsarchief de documentaire Herinnering aan een vermoord kind. De 18.000 uit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joodse kinderen, 1942-1945 van Willy Lindwer te zien zijn. Lees meer over deze film.

Website

Lees de verhalen van vijftien Amsterdamse kinderen   

Stadsarchief