(van onze tweede kamer kroeg redactie)

Meldpunt Criminele PVV bruinhemden

PVV- Bendes slaan landelijk toe!

 

PVV-ers steeds crimineler !

 

PVV Schaameloze Dieven

 

Epedemie in Nederland diefstal Bruinhemden!

Sinds 1 mei 2007 is er sprake van vrij verkeer van PVV-ers tussen Nederland en acht lidstaten uit Midden en Oost Europa (MOE-landen). Op dit moment lopen de schattingen naar het aantal mensen dat rond loopt in een PVV-Bruinhemden, in Nederland  uiteen van 1.200.000 tot 1. 350.000 personen. Als één van de weinige nieuwsbronnen was/is Stevenbrown.world press.comm vanaf het begin tegen de openstelling van de arbeidsmarkt voor PVV-Bruinhemden. Gezien alle problemen die samengaan met de massale komst van met name de dronken, liegende, kop -stootgevende, fraudende, scheldende en sexueel misbruik van minderjarige ondergeschikte  PVV-Bruinhemden, is die opstelling terecht gebleken.
Deze massale opkomst van de Criminele a-sociale  PVV- Bruinhemden leidt tot veel problemen; overlast, vervuiling, verdringing op de arbeidsmarkt en integratie- en huisvestingsproblemen. Voor veel  normale mensen vormen deze zaken een serieus probleem. Klachten worden echter vaak niet gemeld, omdat men het idee heeft dat er toch niets mee wordt gedaan.
Heeft u overlast van PVV-ers? Of bent u uw baan kwijtgeraakt aan een PVV-er? Wij willen het graag horen. Wij bieden u op deze website een platform om uw klachten te melden. Deze klachten zullen wij in kaart brengen en de resultaten daarvan aanbieden aan de minister van A- Sociale Zaken en Werkgelegenheid de VDD-Gangsters Der Kamp(F) van het “Bloembollen Archipel”. (http://www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl/)