Bewerking van het hoofdstuk over Bas van Hout
Date: Wed, 9 Nov 2011

Aan: Sanoma, Hoofdredacteur Panorama  Frans Lomans, Bas van Hout .

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaande doe ik u mijn hoofdstuk Bas van Hout uit mijn 8 ste boek: “Periode Peter R de Vries- 25 jaar Maffia-journalistiek in Nederland “ toekomen.

Omdat ik het niet  ( medisch) verantwoord vindt om direct Bas van Hout op welke wijze dan ook  rechtstreeks te benaderen richt ik mij tot Sanoma en de hoofdredacteur van Panorama in deze om de volgende reden:

( ik ga ervanuit dat u het ter hand stelt van uw journalist Van Hout)

Dat Van Hout een medewerker is van Sanoma

Dat Van Hout een journalist is van Panorama.

Ik stel Sanoma en Panorama en Bas van Hout hiermee in staat tot wederhoor.

Mijn vragen aan Sanoma en Panorama zijn de volgende:

Bent u op de hoogte van hetgeen door mij wordt gepubliceerd in deze?

Zo ja:

Waarom heeft Sanoma, c.q. Panorama geen bezwaar tegen de door mij beschreven gedragingen Van van Hout  en Van Hout als journalist te handhaven?

Acht u het maatschappelijk verantwoord dat personen als Van Hout zich journalist  mogen noemen van/ namens Sanoma en Panorama.

Uw commentaar zal onverkort worden mee genomen-gepubliceerd in het betreffende komende boek.

 

Met de meeste hoogachting,

ing. S.K.A. Brown

CC; uitgeverij Papieren Tijger

Cc. Mr P van der Laar

Hier kunt u het hoofdstuk lezen over Bas van Hout.

Hoofdstuk_Bas_van_Hout_111107