Amsterdam-Noir-Met het oog op dat het maandag 27 juni 20 jaar geleden is dat Klaas Bruinsma werd geliquideerd, maken diverse media daarvan gebruik door wetenswaardigheden rond deze moord uit de kast te trekken.

In weekblad Panorama een opmerkelijk artikel hierover van de hand van boekenschrijver Bas van Hout. Als ‘novum’ brengt hij het gegeven dat hij rond de eeuwwisseling rechtstreeks van wijlen Sam Klepper en wijlen John Mieremet zou hebben vernomen dat wijlen Klaas Bruinsma door wijlen Martin Hoogland is doodgeschoten: “We hebben er met zijn allen voor betaald. We hebben erom getost wie het moest doen. Degene die het eerst kop gooide moest het doen. En de politie negeerde berichten over die plannen.” De reden voor de liquidatie was dat Klaas Bruinsma een ongeleid projectiel was geworden en een gevaar voor de groep. Sam Klepper aldus Bas van Hout: “We hebben erom gejankt. Klaas was mijn vriend, onze mentor, een geniaal gestoorde maniak. Het was onvermijdelijk. Hij móest weg, anders waren wij weg.”

In 1994 kwam dezelfde Bas van Hout met een geheel andere conclusie betreffende de schutter die Klaas Bruinsma doodschoot. Martin Hoogland zou het helemaal niet hebben gedaan. Bas van Hout maakte toen een SBS-documentaire over de moord op Klaas Bruinsma waarbij een bekennende moordenaar in beeld kwam (zie de YouTube uitzending hieronder; de zogenoemde anonieme beller in de video met een ondersteunende verklaring is  Mark). Deze zelf bekennende moordenaar was Montenegrijn Branko Marianovic, die beweerde een halfbroer te zijn van de op 21 juli 1982, waarschijnlijk in opdracht van Bruinsma, geliquideerde Alexander Marianovic. Bloedwraak was zijn motief, zei hij. Het gesprek werd onder regie van Bas van Hout in Belgrado opgenomen in aanwezigheid van de advocaat van Martin Hoogland, mr. Jan Boone. Mr. Jan Boone heeft jaren geleden al laten weten dat hij bij de hele exercitie met deze Branko Marianovic, als de zogenaamde moordenaar van Klaas Bruinsma, grote vraagtekens had en zich afvroeg of de bedoelingen hiervan niet lag besloten in een hetze tussen personen, in plaats van waarheidsvinding.

Steve Brown, die destijds een getuigenis aflegde tegen Martin Hoogland in de rechtszaak rond de moord op Klaas Bruinsma, moest het opvallend zwaar ontgelden. Diverse – voornamelijk SBS6 – programma’s waaraan Bas van Hout zich had verbonden, deden hun uiterste best Steve Brown – ten voordele van Martin Hoogland – als uiterst onbetrouwbaar publiekelijk af te schilderen. Met de meest recente publicatie van Bas van Hout in de Panorama wordt Steve Brown uiterst indirect gerehabiliteerd en blijkt het juist Bas van Hout te zijn geweest die destijds de rechtsgang heeft proberen te verstoren. Martin Hoogland is dan dus toch de moordenaar van Klaas Bruinsma. Precies zoals Steve Brown altijd al beweerde.
Bron: Camilleri