Per mail: M.van.der.Werf@sanoma-uitgevers.nl , Lomans@panorama.nl; K.Scharrenberg@sanoma-uitgevers.nl; v.olling@sanoma-uitgevers.nl; J.guis@sanomamagazines-int.com; J.Vogel@sanoma-uitgevers.nl; R.Kalkman@sanoma-uitgevers.nl; info@vandelaaradvocaten.nl , moszkowicz@mdmvadvocaten.nl

Aan: Sanoma

t.a.v. het bestuur en de directie, Hoofdredactie Panorama en de heer Joop Reichart Amsterdam , 26 februari 2010

Betreft, Aansprakelijkheid stelling van Sanoma, Panorama en uw zg. journalisten Bas van Hout en Koen Scharrenberg en de Sanoma, Panorama bijstand bodyguards. ( Lees Bijstand =Uitkering GSD)

Geachte heer, mevr. , Hoofdredacteur en Joop Reichart,
Ondergetekende acht u, alsmede uw zg. journalisten Bas van Hout en Koen Scharrenberg en bepaalde onderwereld Diknekken schadeplichtig wegens bedreiging en intimidatie ter rechtszitting d.d. 24 februari 2010. Kennelijk worden bedreigingen en intimidaties door uw medewerkers gedaan normaal geacht n. b. tijdens een rechtszitting bij Sanoma en Panorama.

Ik wijs u er op dat de Rechter de betreffende Sanoma, c.q. Panorama bodyguards uit de Rechtszaal heeft verwijderd, nadat zij toegegeven hadden tot het Panorama gezelschap van Bas van Hout en Koen Scharren berg te behoren aan de Rechter. Hadden de zg. bodyguards toestemming van de Bijstand in deze, anders maakt Sanoma zich nog schuldig aan het schenden van de Bijstand Wet, etc.?

Zie Rechtbank verslag.

Ondergetekende stelt u buitenrechtelijk bij deze in de gelegenheid om één en ander buiten rechtelijk in de minne te schikken middels betaling van 5000, euro binnen vijf dagen.

Indien u in gebreke blijft behoudt ondergetekende zich het recht voor om uw in rechte te betrekken in persoon afzonderlijke en /of gezamenlijk, alsmede buitenrechtelijk.

In afwachting van uw antwoord,

Ing. S.K.A. Brown

Zie ook: http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/2008/09/raad-voor-journ.html

Cc. Mr. P van der Laar, Mr. Moszkowich

Ps. Beste Joop,

Ik had van jouw toch wel wat meer fatsoen verwacht en dat jij er zorg voor zou dragen dat het drek van Hout en Scharrenberg en zijn derde rangs onderwereld kennissen mij nu eens met rust zouden laten.

Ik ben zwaar teleurgesteld in je en dan druk ik mij nog beschaafd uit.

Ben dan ook benieuwd naar je uitleg waarom jij dat drek zijn gang laat gaan. Want jij weet als geen ander dat Bas van Hout een Aarts leugenaar is en dat hij ( Onkosten vergoeding Groningen, weet je nog, toen is hij nog de laan uitgestuurd) ook de boel oplicht bij Panorama met valse bonnetjes om maar wat te noemen. En wat ik hem nooit vergeef dat hij zelfs mijn kinderen heeft bedreigd middels bijv een een verjaardagsansichtkaart aan mijn dochter en hoe ziek kan een persoon zijn zelfs een overlijdensadvertentievan mijn dochter in de Telegraaf had gezet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En jij bent daar van op de hoogte!!!!!!!!!!!!!!

Wordt je soms bedreigd door hem en zijn onderwereld kompanen?

Ik neem het nu zeer hoog op, niemand bedreigt mij zonder consequenties. Die Van Hout en zijn drek hadden geluk dat zij op tijd weg waren…………………….. Maar

Bergen ontmoeten elkaar nooit en mensen altijd!