Feitenverslag zitting d.d. 24 februari 2010.

Toen ik de rechtszaal in liep zaten er slechts twee vrouwen op de publieke tribune van het type leden van de gerechtelijk macht. Later werd mijn eerste indruk van deze dames bevestigd, toen de Rechter mij mededeelde dat zij leden waren van de gerechtelijk macht. Voor de rest was de publieke tribune dus leeg.

Ik zit altijd vergezeld van twee of drie parketwachters in een rechtszaal die gescheiden is met kennelijk kogelvrij glas van de publieke tribune.

De zitting was al enige tijd aan de gang, toen plots de officier melde dat Bas van Hout en Koen Scharrenberg zich wilde voegen als slachtoffer en toehoorder. De Rechter was verbaasd dat dit nu pas gebeurde en niet zoals gebruikelijk schriftelijk van te voren. Dit leidde tot van gehakketak tussen de Officier en de Rechter of dat wel wettelijk nog was toegestaan. Na enige tijd werd er een kennelijk een nieuw artikel gevonden dat het bij uitzonderingen was toegestaan.

Door het niet als normaal van te voren te melden had ik als zg. verdachte dus geen kennis van te voren dat Bas van Hout en Koen Scharrenberg ter zitting zouden zijn.

Tel daarbij op dat Koen Scharrenberg en Bas van Hout en hun derderangs (bijstand) Bodyguards pas de publieke tribune waren opgeslopen toen ik al lang en breed achter het kogelvrij glas zat.

Op grond van de hiervoor gestelde feiten en omstandigheden kan ik dus niet anders concluderen dat de justitie, c.q. de betreffende zaaks Officier in collusie (=samenwerking) met Bas van Hout en Koen Scharrenberg het voorgaande hadden gepland. M.a.w. de Officier heeft meegewerkt om mij in de val te lokken met Bas van Hout en Koen Scharrenberg en hun Diknekken. Dit is niet de eerste keer dat justitie in strijd met het recht meewerkt met Bas van Hout en Peter R. de Vries om mij in de val te lokken. Zie :”Justitie en Maffia werken samen.”

Hierdoor is justitie en de Officier van justitie direct dan wel indirect medeplichtig aan de bedreigingen en intimidatie van mij n.b. tijdens een rechtszitting. Een dergelijke Officier van justitie past niet in een Rechtsstaat en zou er goed aan doen om te emigreren naar één of ander corrupte wetteloos Banana-land.

Significant was verder dat het woord journalisten en de naam Peter R. de Vries niet één keer is gevallen tijdens de zitting. Kennelijk waren justitie en de Rechter het met mij eens dat Bas van Hout en Koen scharrenberg en Peter R. de Vries in de juridische werkelijkheid geen journalisten zijn.