De professionele politie en/of justitie heler Bart Middelburg van Het Parool is zo gewend om zijn onrechtmatige waar wit te wassen dat hij een geheim politie dossier van de moord op Edwin Houten als bewijs tijdens het kortgeding Brown vs Uitgeverij Nieuw Amsterdam doodleuk door zijn advocaat Mr. Struik van Derks Star Busmann liet voegen. (Lees: “Mr. Struik voor Listen en Bedrog”)

Wie is hier nu crimineel? Pure normvervaging van de zijde van ‘Mr. Struik-rover’, Malle Bart van Het Parool en Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Overigens was Malle Bart te laf om zelf in persoon ter zitting te verschijnen. Hij is niet helemaal Mal.

Afijn, ik heb toen als goed burger de Rijksrecherche verzocht onderzoek te doen naar o.a. hoe Malle Bart van Het Parool aan dat geheime politiedossier is gekomen en hem, Mr. Struik en Koud Bloed te vervolgen wegens Heling en Witwassen van Staats geheimen.

Dat ‘onderzoek’ heeft een kleine maand geduurd en de uitkomst is zoals verwacht in Banana Nederland van de kassie naar de Justitie Muur. Is ook wel begrijpelijk, want als die deksel van de beerput open gaat is het leed niet te overzien in Justitie en/of politie lekkageland.

Ik moet een klacht indienen tegen de politie-informant Malle Bart van justitie Amsterdam bij de hoofdofficier van justitie Amsterdam . Nou, dan weet je het wel hoe dat afloopt in Banana-Nederland.

Correspondentie Rijksrecherche heling Bart Middelburg en Uitgeverij (Crimineel) Nieuw Amsterdam.

Van: XXXXXXXXXXXX@rijksrecherche.nl)
Verzonden: donderdag 28 januari 2010 15:41:00
Aan: Steven Brown (xxxxxxx@hotmail.com)

Geachte heer Brown,

ik heb op uw verzoek de door u aangeleverde stukken doorgenomen en ben van mening dat de Rijksrecherche u niet verder kan helpen. Zoals ik u reeds telefonisch meedeelde is het aan de (Hoofd) Officier van Justitie om de Coördinatiecommissie Rijksrecherche te verzoeken om een onderzoek in te stellen indien de HOVJ van mening is dat dit door de Rijksrecherche onderzocht moet worden.

Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik

Hoogachtend

XXXXXXXXXX

Regiomanager WII Rijksrecherche
070-34xxxxx