Een andere kijk op misdaad in het licht van Lex Naturae, ius naturale.

Kernzinnen:
Amsterdamse Juristengangsters ‘moorden’ met de wet in de hand op het gewone volk.
Essen het zoveelste slachtoffer!
Elitegangsters rusten onder de Zuid Franse Zon met hun geroofde miljoenen bonussen.

Ooit leerde ik op de VU te Amsterdam tijdens het vak Encyclopedie der rechtsgeleerdheid bij professor Soeteman dat de meest beroemdste Rechts filosofen Roland Dworkin en L.J. H. Hart stellen dat een jurist altijd naar Justice as Fairness moet zoeken. Kortom Rechtvaardigheid is altijd het hoogste doel in rechtspraak. En voor de gewone burgers: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". Nou blijkens het vonnis in de zaak Essen zijn de studenten Nederlands Rechts van weleer Hanneke Festen, mw. E.D. Bonga-Sigmond, dhr. P.H.A. Knol en dhr. C.W. Inden het streven naar Rechtvaardigheid (en menselijk gevoel) volledig kwijt geraakt.

Wat deze zg. juristen ooit hebben geleerd in de studiebanken zijn zij kennelijk geheel vergeten en operen nu als juristen gangsters die ‘moorden’ met de wet in de hand; dood op Krediet voor het gewone Volk.

Essen vertrekt naar Polen als het aan de juristengangsters in het zwart ligt, terwijl hun soort genoten de Elite- Bankier gangsters alle inmiddels met een glas Champagne in het Carlton Hotel, te Cannes in alle rusten genieten van geroofde miljarden. En die miljarden hebben ze echt wel nodig temeer een kamertje al gauw €3,300.00 per nacht kost. En ik kan het weten want ik ben er vaak genoeg zelf geweest.

Lees hierna over de wandaden onder het mom van de Wet van de leden van het Arrondissement parket te Amsterdam.

Lees op BOUBLOG:"De zaak Essen: naar Polen voor nog geen 25 euro!"