Boogeyman

Deze week is na drie jaren van noeste arbeid weer een boek verschenen van de hand van Peters Stuivenberg “De Boogeyman”. Peter Stuivenberg ken ik persoonlijk al jaren. Hij heeft met mij aan de editie van “Drugsbaron in Spijkerbroek” gewerkt. Stuivenberg heeft voor zijn aandeel in “Drugsbaron in Spijkerbroek” een zware tol betaald. Al voor het verschijnen van “Drugsbaron in Spijkerbroek” werd hij herhaaldelijk persoonlijk fysiek bedreigt door Bas van Hout. Die bedreigingen gingen zo ver dat er op een gegeven moment zelfs drie Balkan freunden bij hem voor de deur stonden. Ook werd hij toen hij bij de HISWA met een stand stond als befaamd zeezeiler door Bas van Hout persoonlijk overvallen in de RAI te Amsterdam. Toen Peter Stuivenberg al die bedreigingen zat werd en aangifte wilde doen bij de Amsterdamse politie werd dat gewoon domweg geweigerd. Na daarover een schriftelijk klacht te hebben ingediend mocht hij zo waar aangifte doen bij -de insider raadt het al- Jan van Looijen plv. chef van de afdeling stiekem Amsterdam. Deze liet hem gelijk weten, dat hij maar beter geen aangifte kon doen tegen Bas van Hout. Het was duidelijk voor Bas van Hout golden andere wetten dan die voor de normale burgers. Bas van Hout had duidelijk een statust apartus. Bas van Hout mocht duidelijk bedreigen wie hij wilde daar werd toen niet stiekem over gedaan. Dat was in 1994-1995. Denk nou niet dat zijn bedreigingen zich alleen maar uiten jegens mij en de mijne en de eigenaars van zijn voormalige website Crimesite, want het is een algemeen bekend feit dat Bas van Hout het leven van Bart Middelburg nadat deze de waarheid had geschreven over zijn criminele praktijken tot hun ware hel had gemaakt. Het schijnt dat dat zo ver is gegaan dat Bart Middelburg tot vandaag de dag nog allergisch is voor de naam Bas van Hout en bij het horen van die naam alleen al onder de pukkels komt te zitten.

Zelfs toen Bas van Hout een heuse beloning uitloofde voor moord op mij en er nadien ook een moordaanslag volgde was voor justitie en politie geen aanleiding tot vervolging van hun politie-informant. Bas van Hout als politie informant kon nadien gewoon ongestoord zijn ‘journalistieke’ carrière verder uitbouwen bij commerciele John de Mol pr. Tv-programmaatjes en bekende pulp sensatie bladen zoals Panorama mede dankzij zijn linkse en rechtse geuite bedreigingen. Afijn op grond van Peter Stuivenberg zijn reputatie van niet buigen voor de Maffia kan ik iedereen die verder wil kijken dan de hele en halve verzonnen verhaaltje van typetjes zoals Bas van Hout van harte aanbevelen en eens rustig te gaan zitten voor De Boogeyman.

De Boogey Man (www.theboogeyman.eu)
Peter Stuivenberg
isbn 9789038918877
312 pag. pb. met DVD euro 19,50

Journalist en auteur Peter Stuivenberg laat zien hoe de heersende elite met hongersnood, oorlog en terreur de wereldmacht naar zich toe trekt. Onder de woorden globalisering, vrijheid en democratie worden van landen en volkeren geld, olie en voedsel afgepakt. Perioden van inflatie en deflatie volgen elkaar op en met de prijs van basisproducten wordt naar hartelust gemarchandeerd.

De elite bestaat uit een groep bankiers en industriëlen, die is georganiseerd in wat president Bush een nieuwe wereldorde noemt. De elite schept chaos en manipuleert de media, omdat u niet mag weten hoe zij de Russische Revolutie organiseert, Hitler aan de macht brengt, de Japanse aanval op Pearl Harbor bedenkt en de Tweede Wereldoorlog financiert. Of hoe zij op 11 september 2001 twee boeiings in de Twin Towers parkeert en zo de Derde Wereldoorlog tegen het terrorisme start. U mag er niet achterkomen dat de holocaust is gefraudeerd, hetgeen de Poolse president Lech Walesa in 1995 zo boos maakt dat hij het dodental van Auschwitz met 2,5 miljoen omlaag brengt. En ook moet verborgen blijven hoe tijdens de Golfoorlog in Irak nucleaire wapens zijn gebruikt waarna 500.000 kinderen onder de 5 jaar aan kanker sterven en hoe economisch en-of militair 15 landen waaronder Iran worden bezet.

Dit anti globaliseringboek zet de wereldgeschiedenis op zijn kop en klaagt de elite aan. Peter onderbouwt zijn visie met messcherpe analyses, die door een literatuurlijst van honderden boeken en artikelen wordt ondersteund. Op bijgesloten DVD vindt u achtergrondinformatie, vele unieke en gedetailleerde organisatieschema’s, spraakmakende 11 september documentaire video’s en een schokkend videofragment over het oppakken, spoorloos laten verdwijnen en martelen van onschuldige mensen.