Bruine Rat Bas van Hout had weer eens een klacht ingediend bij de Raad voor Journalistiek. Dit keer tegen het Parool.

Voor deze feestelijke gelegenheid had Bruine Rat Bas zelfs zijn dochter meegenomen. De verschijning van Bruine Rat Bas & dochter bv. leidde kennelijk onmiddellijk tot plotselinge ontstentenis van één der leden van de Raad. Wat ik alleen totaal niet begrijp waarom die Van Hout zijn dochter erbij heeft gesleept. Wat is het nut daarvan om een kind te belasten met al die vuiligheid van haar vader. Verbijsterd vind ik het.
Maar goed Van Hout blijft dingen doen die een ieder normaal mens (en zelfs een abnormaal mens) niet verwacht. Trouwens ik begrijp ook niet dat de Raad dat toe heeft gestaan, dat een vader kennelijk zijn kind geestelijk aan het mishandelen is, want dat is het m.i. een vorm van kindermishandeling. Ik ben van mening dat de Raad voor Journalistiek de morele plicht had om per direct de kinderbescherming in te schakelen.

Van Hout maakt bezwaar tegen dat ik stel dat hij betrokken is bij de moordaanslag op mij. Het is overigens niet de eerste keer dat Van Hout beschuldigd wordt betrokken te zijn en/of aanleiding voor een moord. Maar tegen zijn betrokkenheid bij dat moordje heeft Van Hout geen bezwaar. Ook heeft van Hout geen bezwaar dat ik uit en te na nadien schrijf over zijn leugenachtige criminele capriolen, al dan niet i.s.m. P.R. de Vries in respectievelijk “Killing Fields of Amsterdam” en “Steve Brown in Gangsta’s Paradise” en mijn web-log ( anno 2006)

“DE FEITEN Op 22 maart 2008 is op de voorpagina van Het Parool een artikel verschenen onder de kop ”Aanslag Brown: Bosniër verdacht”, waarvan de intro luidt: ”Justitie heeft na ruim acht jaar een man in beeld die wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op 9 december 1999 op ex-hasjhandelaar Steve Brown in Amsterdam. Het is de 45-jarige Bosniër Izudin S.” Op pagina 2 wordt het artikel vervolgd onder de kop ”’Was het dan toch dat iele mannetje?’” en de ondertitel ”Steve Brown verrast dat politie verdachte op het oog heeft”. In het artikel staat onder meer het volgende vermeld: ”Steve Brown had in de jaren voor de aanslag om bescherming gevraagd aan de toenmalige minister van Justitie Winnie Sorgdrager, omdat hij vreesde voor een moordpoging. Hij had als kroongetuige cruciale verklaringen afgelegd in de dubbele moordzaak tegen ex-rechercheur Martin Hoogland, die mede op grond van die verklaringen is veroordeeld voor de liquidaties van maffiabaas Klaas Bruinsma en drugshandelaar Tony Hijzelendoorn. Steve Brown vermoedt dat Martin Hoogland achter de aanslag zat en hij beschuldigt de misdaadjournalist Bas van Hout ervan met Hoogland te hebben samengewerkt.” “, aldus volgens de ontstelde Raad voor Journalistiek.

Bruine Rat Bas & dochter bv. gaan zich deze keer ter verdediging aan zulke debiele leugens te buiten dat ik het onbegrijpelijk en verbijsterd acht dat niet stand te pee de hele Raad voor Journalistiek in zijn geheel ontsteld is geworden.

Bruine Rat Bas & dochter bv.:
“Hij stelt dat het wikkel op de door hem geschreven biografie over Brown een idee van Brown zelf was en verwijst daartoe naar beeldmateriaal dat is te vinden op internet. Klager betoogt dat in het artikel van 22 maart 2008 ten onrechte wordt gesuggereerd dat Martin Hoogland (hierna: Hoogland) en klager (vermoedelijk) achter de aanslag op het leven van Brown van 9 december 1999 zitten “

De (echte) Feiten:
De betreffende beloning voor mijn moord van 500.000,- gld was door Bruine Rat Bas medio 1997/98 verspreid. Betapress heeft mij toen der tijd 16.000,- gld. schadevergoeding betaald en de wikkel met het groot leugenboek van Bas van Hout binnen 48 uur van de markt gehaald. Een record voor het laten verwijderen van een boek uit de schappen van de verkoop punten. Dat was dus defacto een jaar voor de moordaanslag op mij d.d. 1999. Ik had toen al slaande ruzie met Bruine Rat Bas sinds 1994. De enige keer dat ik daarna nog ‘contact’ heb gehad met de Bruine Rat Bas was n.b. voor de deur bij de Raad voor Journalistiek waar ik was, omdat ik een klacht tegen de Bruine Rat Bas had ingediend. Tijdens die zitting bezigde Bruine Rat Bas zulke aantoonbare leugens dat ik markant van mijn stoel viel.

De Raad:
"Uit de transcriptie van een telefoongesprek dat betrokkene met de broer van klager had, die als bijlage is overgelegd, zou blijken dat er niets gepubliceerd mocht worden zonder toestemming van klager.
Daarnaast verwijt klager betrokkene dat hij op oneigenlijke wijze in het bezit gekomen is van een foto van de zus van klager en die foto niet aan de eigenaar heeft teruggegeven. Bovendien zou betrokkene zich schuldig gemaakt hebben aan chantage.Betrokkene erkent dat het telefoongesprek met de broer van klager heeft plaatsgevonden. Hij wist ook dat dit werd opgenomen. Betrokkene stelt dat dit gesprek door klager gearrangeerd was, met de bedoeling van zijn familie medewerking te verkrijgen aan de totstandkoming van zijn autobiografie."

In gewoon Nederlands: Bas van Hout had zich in die tijd aan een skale van ratachtige gedragingen schuldig gemaakt, zoals het stelen van een foto van mij overleden zus, het plechtig beloven aan mijn broer nooit een woord zonder mijn toestemming te publiceren (stond n.b op tape) en stelde netzo als hij nu weer doet met die beloning die hij heeft uitgeloofd dat ik dat aan hem had opgedragen om door zijn tanden heen te liegen tegen mijn broer.

Toen al had de Raad als zij enig fatsoen en oprechtigheid had bezeten na het horen van het opgenomen gesprek tussen mijn broer en de Bruine Rat Bas zich dood moeten schamen, dat zij een dergelijke aartsleugenaar niet de deur hebben uit geschopt.

Vandaar dat  dat ‘contact’ eindigde met de Bruine Rat Bas huilend en kermend om de politie plat op zijn rug als een oude vrouw met Pampers. Bruine Rat Bas heeft dezelfde dag nog op advies van zijn grote alte freund Jan van Looyen, toen der tijd plv. Chef Criminele Inlichtingen Dienst politie Amsterdam aangifte tegen mij gedaan voor poging tot ontvoering, mishandeling en diefstal van zijn schoen. De hele Raad hing bij die feestelijke gelegenheid uit het raam en was daar dus getuigen van. Daarna heb ik Bruine Rat Bas tot heden nooit meer ‘gesproken’. (zie: "Steve Brown in Gangsta’s Paradise" pag.89, uitgegeven maart 2008, Elmar bv.)

Dan voert Bruine Rat Bas in dit verband keer op keer het door hemzelf op internet gezette verknipte filmpje van SBS-6 uit medio 1994 op. Los van al die andere kinderlijke leugens van Bruine Rat Bas & dochter bv.

Het volgende:

Het filmpje waarmee hij altijd schermt dat ik zelf die beloning heb verzonnen dateert uit medio 1994-1995 en is toen bij SBS uitgezonden. Ik heb die uitspraak gedaan in de context van malligheid, satire en reclame voor mijn boek “Drugsbaron in Spijkerbroek”, hetgeen duidelijk wordt als je het hele filmpje ziet. Bas van Hout weet dat als geen ander en dat het uit 1994/95 stamt en hoe hetgeen ik stel is bedoeld, namelijk satirisch en is hij dus weer eens opzettelijk aan het liegen door net te doen of dit filmpje na de beloning medio 1997/98 is uitgezonden en/of in het midden te laten wanneer het exact is uitgezonden.

Zijn leugens zijn eindeloos. Hij beweert dat ik op grond van het ‘valse bonnetjes arrest’ anno 1994 niets meer over hem mag publiceren. Tijdens die procedure probeerde Van Hout Uitgeverij Elmar bv. op te lichten met twee valse bonnetjes voor 50.000,- gulden, wat jammerlijk mislukte. Tijdens deze procedure werd hij ontmaskerd als een ordinaire oplichter. Dat hij daarvoor nooit strafrechtelijk is gevolgd zal m.i. wel gelegen zijn in het feit dat Van Hout jaar en dag ook als politie-informant optreed. Het ‘valse bonnetjes arrest’ ziet toe op wat ik schrijf inzake Van Hout’s criminele gedragingen voor 1994 en niet daarna. Mijn stomme fout was dat ik zijn argumenten en ‘getuigen’ van een zo doorzichtige leugenachtige kwaliteit oordeelde dat ik het niet de moeite vond om mij daar tegen te verweren. Zo trad als één van zijn getuigen Junkie Ronny Ostrowski op. Die nu heel toevallig recentelijk ook een klacht bij de Raad voor Journalistiek tegen mij heeft ingediend tussen het basen van heroïne en cocaïne in een crackhol door. Toeval ?

De Rechtbank oordeelde toen, dat al het geen door Van Hout gesteld voor waar aangenomen, omdat Brown dat niet betwiste, m.a.w. als een partij stelt dat de aarde plat is en de andere partij dat niet betwist dan neemt de Rechtbank dat voor waar aan.

Maar ondanks dat heeft dat ‘valse bonnetjes arrest’ mij nooit verboden om mij niet meer nadien te mogen uitlaten over Bas van Hout. Dat is op zich al niet mogelijk, omdat dat in strijd zou zijn met artikel Artikel 7 van de Grondwet.

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Kennelijk is de Raad voor Journalistiek niet bekend met wellicht het belangrijkste artikel 7 van de Grw. voor de journalistiek.

Ik ben van mening dat de Raad van Journalistiek indien zij nog serieus genomen willen worden een leugen detector aanschaft voor lieden zoals Bas van Hout en P.R. de Vries.

Dat de Raad voor Journalistiek hun verstand en de waarheid gaan zoeken.

Dat de Raad voor Journalistiek met zijn alle zodra zij niet meer ontsteld zijn artikel 7 van de Grondwet gaan bestuderen.

Dat de Raad voor Journalistiek verbied dat betrokken nog langer hun kinderen meenemen ook al zijn zij kennelijk lid van een bv.

Voeg dit artikel toe aan MSN Reporter